Stompwiic, te weten aflevering 27, is verspreid

De volgende artikelen staan erin:

U kunt zich abonneren op Stompwiic: HIER

De negende Nieuwsbrief,  wordt medio mei verzonden. In deze brief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

EERDERE NUMMERS NIET ONTVANGEN? CONTROLEER UW SPAMFOLDER!

U kunt zich abonneren op de gratis Nieuwsbrief: HIER


Bidprentjes

Januari 2023. De website voor de bidprentjes is de afgelopen weken een beetje onder handen genomen. Na een zoekactie bleek het resultaatscherm soms erg traag op te komen. Dat werd veroorzaakt door -vooral bij grote resultaten- het dan al ophalen van de plaatjes. Let wel voor ieder bidprentje. Dat is nu verbeterd. Kijk vooral eens op https://bidprentjes.oudstompwijk.nl om te zien wat het nu is geworden.

Niet alleen de interface werd aangepakt. Er werd ook een grote hoeveelheid bidprentjes in de wacht gezet. Op dit moment staan er zo'n kleine 1200 bidprentjes op invoer te wachten. Dat is toch een behoorlijk aantal. Het invoeren van al die prentjes zal dan ook wel behoorlijk wat tijd vergen, maar er wordt aan gewerkt. Hieronder ziet u een resultaatscherm; er is gezocht op 'Santen'.


Stompwiic digitaal?

December 2022. Omdat de Stichting ten behoeve van de druk een bestand moet maken dat daarvoor het beste geschikt is, beschikken we tegenwoordig over een set bestanden met oude Stompwiic’s, zie het bericht hiernaast. En die bestanden kunnen we ook hergebruiken om de zogenaamde flipboekjes te maken die nu op de website staan. 

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat de Stichting genoodzaakt was om de abonnementsprijzen aan het begin van dit jaar te verhogen. De belangrijkste reden daarvoor was de enorme stijging van de papierprijs. Die prijsstijging is dit jaar nog verder doorgezet; schaarste, inflatie en oorlog kunnen wij als oorzaken aanwijzen. 

Om nu te voorkomen dat zomaar weer naar het middel van de prijsstijging wordt gegrepen, heeft  het Stichtingsbestuur besloten om eerst te onderzoeken hoe –eventueel– op een andere manier de drukkosten kunnen worden verlaagd. Een middel zou kunnen zijn om de oplage van het blad terug te brengen. Het vervelende toeval wil  namelijk dat de huidige benodigde oplage net over een staffelgrens heenloopt. In de drukkerijwereld wordt in een staffelproces gedrukt, in stappen dus. 

De manier om onder die staffelgrens te komen is dat (een deel van) de oplage voortaan via email verspreid gaat worden. Met andere woorden, het bestuur van de Stichting vraagt u of u kunt aangeven of u de publicaties alleen als bestand wilt ontvangen. U kunt dat doen op het formulier dat te vinden is op https://www.oudstompwijk.info/homepage/vragen . Het bestuur is dan beter in staat om een beslissing te nemen met betrekking tot de verspreiding en dus de druk van ons –geprezen, mogen wij wel zeggen– blad.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de stand van zaken!

Er is ook gewerkt aan een zogenaamd 'dashboard', een scherm dat de stand van zaken laat zien. In de kop van deze bijdrage ziet u een afbeelding daarvan. Het dashboard geeft de actuele stand van zaken weer. Zo ziet u dus dat er op dit moment 500 ingevoerde bidprentjes zijn en dat de gemiddelde leeft van de overledenen 58,7 jaar oud is. Maar u kunt ook zien dat de gemiddelde leeftijd in de loop der jaren langzaam toeneemt. Wij werden met zijn allen gemiddeld ouder. Op dit moment zitten er ook ongeveer 100 bidprentjes in de database waar nog wat aandacht moet worden besteed. Het dashboard is te vinden op https://bidprentjes.oudstompwijk.nl/dashboard/

Tot slot. Vooral bij oudere bidprentjes ontbreekt geregeld de geboortedatum van de overledene. Maar er wordt dan wel een leeftijd gegeven, soms zelfs vrij precies (69 jaar en vier maanden). Het geboortejaar kan dan natuurlijk worden uitgerekend. De verjaarsdatum wordt in dit soort gevallen altijd gelijk gehouden met de overlijdensdatum.