Feedback

Maart 2021: Op de website vindt u onder Homepage een Feedback mogelijkheid. Als u daar dan op klikt ...

... dan kunt u daar op- en aanmerkingen plaatsen aangaande de website zelf of iets melden, dan wel vragen, over een artikel uit ons blad Stompwiic. Een algemene opmerking plaatsen mag natuurlijk ook.

Zoeken naar

Maart 2021: Op de website vindt u ook een link in het menu naar een scherm met de titel 'Zoeken naar'

Op dit scherm treft u dan een paar foto's aan met de mogelijkheid te reageren op de vraag of vragen over die foto's. En dit alles in de vorm van een duidelijk formulier. De antwoorden op dit formulier komen op de achtergrond altijd op dezelfde plaats terecht. Dat maakt het verwerken van die informatie een stuk eenvoudiger.

Carrousel

Maart 2021: De Carousel optie geeft een reeks afbeeldingen die gebruikt worden in het verschenen of te verschijnen...

... blad, maar het kan evengoed een aantal nieuw aangeleverde foto's of andere documenten zijn.

En het hoeft natuurlijk niet de een voor de ander te zijn. Misschien dat het noodzakelijk is om meerdere carousels te tonen. Kom zo nu en dan terug om te kijken naar die overzichten!

De eerste nieuwsbrief wordt op 15 mei verstuurd.

Klik op Zoeken naar om eens te kijken of u de namen weet....

Mag dat wel?

10 Mei 2021. Op het Internet gaan nogal wat berichten rond die gaan over (onbedoeld) overtreden van de copyright wetgeving. Soms is het klip en klaar dat er geen copyright regels gelden voor het weergeven of afdrukken van foto’s. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand een zelfgemaakte foto zonder aanspraken op copyright ter beschikking stelt aan een derde partij, bijvoorbeeld de Stichting Oud Stompwijk. Een ander voorbeeld is als het een scan betreft van een handgetekende landkaart uit 1683. Ingewikkelder wordt het als de landkaart wordt gefotografeerd door een professionele fotograaf en vervolgens de foto ter beschikking stelt nadat de fotograaf daarop een creatieve aanpassing heeft gemaakt.


Op de website worden in principe alleen foto’s en afbeeldingen gebruikt die rechtenvrij zijn, bijvoorbeeld een scan uit een fotoalbum dat ter beschikking is gesteld aan Oud Stompwijk. Wij vragen in dit soort gevallen -dus voor het maken van de scans- altijd of er bezwaar bestaat tegen hergebruik in het blad Stompwiic, opname in de beeldbank of weergave op de website. Ook gebruiken wij zo nu en dan afbeeldingen uit het publieke domein. Tot nu toe hebben wij nog geen problemen ondervonden bij publicatie in Stompwiic of op de website.


Maar soms sta je dan toch voor onverwachte problemen. Wat te doen met foto’s in een fotoalbum die door een professionele fotograaf zijn gemaakt? Foto’s van een Persbureau bijvoorbeeld. Als je vroeger een foto wilde hebben, en eigenlijk is dat tegenwoordig nog zo, die eerder in een krant heeft gestaan dan kan -tegen betaling natuurlijk- een afdruk worden besteld. En wat nu als je zo’n foto opduikt in een familiefotoalbum en dat je die wil gebruiken in een artikel? Mag dat dan nog steeds? Nou niet zomaar.

In een van de volgende Nieuwsbrieven en later in Stompwiic besteden wij aandacht aan een dergelijke situatie. Kunt u mooi eens zien dat het allemaal zo eenvoudig nog niet is. Helaas. Een tipje van de sluier. Het is goed afgelopen.

Aanmelden Nieuwsbrief

April 2021. In de afgelopen periode van zeg een jaar 2020-2021 bleek het erg lastig om in de wandelgangen (Dorpspunt, kerk, sportcomplex, op straat, feesten en partijen) van Stompwijk zo nu en dan eens iets te melden over de dingen waar de Stichting Oud Stompwijk mee bezig is. Het enige wat regelmatig naar buiten kwam waren de berichten in de Dorpsketting. Zelf moeten we ook met een allerlei informatie naar buiten kunnen komen, toch? Maar hoe dat op te lossen zonder wetten te overtreden of onrust te creëren door je niet te houden aan de regels?


Wij van Oud Stompwijk zijn bezig met een plan om ieder die dat wil ook te informeren met een nieuwsbrief over de zaken waarmee de Stichting zich zoal bezig houdt of gaat houden. De nieuwsbrief is niet bedoeld als een vervanging van of aanvulling op ons kwartaalblad. Integendeel zouden wij haast willen zeggen. De nieuwsbrief zien wij als een opstapje naar ons blad. Kortom een nieuwsbrief met korte en bondige onderwerpen en aankondigingen die via email wordt verstuurd naar diegenen die te kennen hebben gegeven die brief graag te ontvangen. Een nieuwsbrief die ook een tijdje na het versturen -misschien iets bijgewerkt- op de website verschijnt, bij wijze van spreken bouwen we zo een archief op van de zaken die ons zoal bezighouden.


De vervolgvraag is natuurlijk wat er dan zoal precies aan onderwerpen en aankondigingen in die nieuwsbrief moeten worden aangekaart? Beperken we deze nieuwsvoorziening tot een simpele opsomming zo in de trant van ‘de nieuwe Stompwiic is bijna klaar’ of ‘en weer vijftig nieuwe foto’s ingescand’. Of gaan we toch iets verder? We gaan toch iets verder…


In de nieuwsbrief zullen korte berichten verschijnen die meer uitgewerkt op de website staan of komen te staan. En verder -als het onderwerp zich daarvoor leent- wordt zo’n website bericht nog verder uitgewerkt om dan te verschijnen in Stompwiic. Een twee- of drietrapsraket dus, waarbij men dus bij sommige onderwerpen kan volgen hoe een publicatie in ons blad tot stand komt. Maar de nieuwsbrief is ook bedoeld als attendering op berichten in de pers, activiteiten op de website, activiteiten van de Stichting, verwijzingen naar onderwerpen die door de buren (Oud Zoeterwoude, Oud Soetermeer) worden behandeld en soms ook voor Stompwijk relevant of interessant zijn. En ga zo verder.


Bent u geïnteresseerd in deze kosteloze nieuwsbrief, abonneer u dan door dit aanmeldformulier in te vullen. U hoeft geen lid/donateur te zijn van onze Stichting, maar u mag het wel altijd worden natuurlijk.