Stompwiic, te weten aflevering 32, is klaar en is verspreid.

De volgende artikelen staan erin:

Drie indrukken, drie generaties, drie continenten

Chef de mission Joren Verhoog: ‘We liggen goed op schema’

U kunt zich abonneren op Stompwiic: HIER

De twaalfde Nieuwsbrief,  is medio februari verzonden. In deze brief komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

EERDERE NUMMERS NIET ONTVANGEN? CONTROLEER UW SPAMFOLDER!

U kunt zich abonneren op de gratis Nieuwsbrief: HIER


Samenvatting van Stompwiic 32

Juni 2024. Hieronder de samenvatting van de artikelen die in aflevering 31 van Stompwiic zijn gepubliceerd. De samenvattingen zijn goeddeels gemaakt met de hulp van kunstmatige intelligentie (AI, die van Microsoft). Plaatje van het dorstige hert .... gemaakt met behulp van een ander AI programma.

Deze aflevering van Stompwiic bevat zes artikelen, elk met een ander onderwerp en auteur. Hierbij een wat uitgebreidere samenvatting van twee van die artikelen:

Het huis van pastoor Vermeulen:De tekst beschrijft het huis van pastoor Vermeulen, gelegen in Stompwijk. Hoewel er geen volledige beschrijving van het huis bestaat, zijn er details te vinden in verslagen en boeken. Het huis was groot, met diverse studeerkamers, een bibliotheek, en een ruimte die als schuilkerk diende. Buiten het huis waren er nog enkele andere huizen of huisjes.

Het huis was waarschijnlijk hetzelfde als dat beschreven door dominee Johannes Leyendecker in 1655. Leyendecker beschrijft een groot voorhuis met een boerendeur en een belkoord. Dit suggereert dat het een grote en fraaie woning was.

De exacte locatie van het huis is onbekend, maar het lag waarschijnlijk ergens tussen de huidige Kniplaan en de Wezensloot, tegenover of schuin tegenover de polder van Van Campen. Dit wordt ondersteund door een gedetailleerde kaart uit 1647, die een cluster van gebouwen toont in dit gebied.

Tot slot wordt vermeld dat Van Campen molenmeester was van de polder met zijn naam, de Huijssijten polder. Deze polder was deels eigendom van de Huiszittenmeesters van Leiden, die verantwoordelijk waren voor de zorg voor de armen in de stad. De naam Campenspolder werd ook gebruikt, waarschijnlijk ter ere van Pieter Claeszoon van Campen, een van de eerste vier molenmeesters van de polder. 

Reünie familie De Groot:  De tekst vertelt het verhaal van het grote gezin van Gerrit de Groot en Maria Kleijwegt, die veertien kinderen hadden. Na de Tweede Wereldoorlog emigreerden acht van hun kinderen, vijf zoons en drie dochters, naar Canada en Nieuw-Zeeland om daar een nieuw leven op te bouwen als boeren. Deze emigratie was een grote stap, aangezien het betekende dat ze hun familie voor lange tijd achterlieten en zich vestigden op een nieuw continent.

Ondanks de uitdagingen slaagden de emigranten erin om een nieuw, welvarend leven op te bouwen door hard te werken. Ze leefden aanvankelijk sober en soms een beetje armoedig, maar na vele jaren van hard werken konden ze genieten van hun succes. De kinderen die in Nederland bleven, bouwden ook aan hun toekomst, sommigen als boer, anderen als veearts.

De familie De Groot is altijd hecht gebleven, ondanks de grote afstanden tussen de familieleden. Ze houden elke vijf jaar een reünie, die begon in 1989 in Canada. Deze reünies zijn uitgegroeid tot grote familiefeesten die meerdere generaties omvatten. De reünies hebben plaatsgevonden in verschillende landen, waaronder Canada, Nederland en Nieuw-Zeeland, en trekken steeds meer deelnemers.

Anno 2024 zijn er nog drie van de veertien kinderen van Gerrit en Maria in leven: twee in Canada en één in Nieuw-Zeeland. De familie De Groot blijft groeien, met nakomelingen in verschillende landen over de hele wereld, waaronder Frankrijk, Spanje, Australië, België, Schotland en de Verenigde Staten. Ondanks de afstanden blijven de verschillende generaties contact houden, waardoor de ‘De Groot-reünie’ een fenomeen is geworden dat in brede familiekring niet meer is weg te denken.


Bidprentjes

Januari 2023. De website voor de bidprentjes is de afgelopen weken een beetje onder handen genomen. Na een zoekactie bleek het resultaatscherm soms erg traag op te komen. Dat werd veroorzaakt door -vooral bij grote resultaten- het dan al ophalen van de plaatjes. Let wel voor ieder bidprentje. Dat is nu verbeterd. Kijk vooral eens op https://bidprentjes.oudstompwijk.nl om te zien wat het nu is geworden.

Niet alleen de interface werd aangepakt. Er werd ook een grote hoeveelheid bidprentjes in de wacht gezet. Op dit moment staan er zo'n kleine 1200 bidprentjes op invoer te wachten. Dat is toch een behoorlijk aantal. Het invoeren van al die prentjes zal dan ook wel behoorlijk wat tijd vergen, maar er wordt aan gewerkt. Hieronder ziet u een resultaatscherm; er is gezocht op 'Santen'.

Er is ook gewerkt aan een zogenaamd 'dashboard', een scherm dat de stand van zaken laat zien. In de kop van deze bijdrage ziet u een afbeelding daarvan. Het dashboard geeft de actuele stand van zaken weer. Zo ziet u dus dat er op dit moment 500 ingevoerde bidprentjes zijn en dat de gemiddelde leeft van de overledenen 58,7 jaar oud is. Maar u kunt ook zien dat de gemiddelde leeftijd in de loop der jaren langzaam toeneemt. Wij werden met zijn allen gemiddeld ouder. Op dit moment zitten er ook ongeveer 100 bidprentjes in de database waar nog wat aandacht moet worden besteed. Het dashboard is te vinden op https://bidprentjes.oudstompwijk.nl/dashboard/

Tot slot. Vooral bij oudere bidprentjes ontbreekt geregeld de geboortedatum van de overledene. Maar er wordt dan wel een leeftijd gegeven, soms zelfs vrij precies (69 jaar en vier maanden). Het geboortejaar kan dan natuurlijk worden uitgerekend. De verjaarsdatum wordt in dit soort gevallen altijd gelijk gehouden met de overlijdensdatum.