Stompwiic, te weten aflevering 29, is verspreid

De volgende artikelen staan erin:

U kunt zich abonneren op Stompwiic: HIER

De elfde Nieuwsbrief,  wordt medio november verzonden. In deze brief komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

EERDERE NUMMERS NIET ONTVANGEN? CONTROLEER UW SPAMFOLDER!

U kunt zich abonneren op de gratis Nieuwsbrief: HIER


Samenvatting mbv AI

September 2023. Hieronder de samenvatting van de artikelen die in aflevering 29 van Stompwiic zijn gepubliceerd. De samenvattingen zijn goeddeels gemaakt met de hulp van kunstmatige intelligentie (AI, die van Microsoft). Plaatje van het dorstige hert .... gemaakt met behulp van een ander AI programma.

De aflevering van Stompwiic bevat zeven artikelen, elk met een ander onderwerp en auteur. De artikelen zijn:

    - Twee Stompwijkse scapulieren: Een verhaal over twee scapulieren, die religieuze voorwerpen zijn die aan de onderkleding worden vastgemaakt en die toebehoorden aan Stompwijkse inwoners.

    - De ansichtkaart: Een oude ansichtkaart uit Stompwijk, met beschrijvingen en persoonlijke aantekeningen van de schrijfster/verzendster.

    - Op kamp met de welpen: Een herinnering aan een kampeertrip met de welpen, een groep jonge scouts, in 1958. De auteur vertelt over de avonturen en uitdagingen die ze tijdens het kamp meemaakten.

    - Familie Van Rijn, II: Een vervolg op een genealogisch onderzoek naar de familie Van Rijn, die sinds de 17e eeuw wortels heeft in Stompwijk. Het artikel richt zich op de nakomelingen van Cornelis van Rijn, die geboren werd in 1804. Het artikel behandelt pastoor Anderea van Rijn.

    - Zoektocht: Een oproep om meer duidelijkheid te verschaffen over een setje foto's waarvan wordt beweerd dat zij in Stompwijk gemaakt zijn, maar dat klopt niet.

    - De Meerlaan in 1930: Een historisch overzicht van de bouw van woningen aan de Meerlaan, een van de hoofdstraten in Stompwijk, in 1930. Het artikel geeft de namen en beroepen weer van de bewoners en bedrijven die toen op de laan gevestigd waren.

    - Vrouwactief, deel III: Een derde deel van een serie over Vrouwactief, een vrouwenvereniging die actief was in Stompwijk van 1973 tot 1998. Het artikel behandelt de activiteiten en prestaties van de vereniging in de jaren 80 en 90.

Bidprentjes

Januari 2023. De website voor de bidprentjes is de afgelopen weken een beetje onder handen genomen. Na een zoekactie bleek het resultaatscherm soms erg traag op te komen. Dat werd veroorzaakt door -vooral bij grote resultaten- het dan al ophalen van de plaatjes. Let wel voor ieder bidprentje. Dat is nu verbeterd. Kijk vooral eens op https://bidprentjes.oudstompwijk.nl om te zien wat het nu is geworden.

Niet alleen de interface werd aangepakt. Er werd ook een grote hoeveelheid bidprentjes in de wacht gezet. Op dit moment staan er zo'n kleine 1200 bidprentjes op invoer te wachten. Dat is toch een behoorlijk aantal. Het invoeren van al die prentjes zal dan ook wel behoorlijk wat tijd vergen, maar er wordt aan gewerkt. Hieronder ziet u een resultaatscherm; er is gezocht op 'Santen'.

Er is ook gewerkt aan een zogenaamd 'dashboard', een scherm dat de stand van zaken laat zien. In de kop van deze bijdrage ziet u een afbeelding daarvan. Het dashboard geeft de actuele stand van zaken weer. Zo ziet u dus dat er op dit moment 500 ingevoerde bidprentjes zijn en dat de gemiddelde leeft van de overledenen 58,7 jaar oud is. Maar u kunt ook zien dat de gemiddelde leeftijd in de loop der jaren langzaam toeneemt. Wij werden met zijn allen gemiddeld ouder. Op dit moment zitten er ook ongeveer 100 bidprentjes in de database waar nog wat aandacht moet worden besteed. Het dashboard is te vinden op https://bidprentjes.oudstompwijk.nl/dashboard/

Tot slot. Vooral bij oudere bidprentjes ontbreekt geregeld de geboortedatum van de overledene. Maar er wordt dan wel een leeftijd gegeven, soms zelfs vrij precies (69 jaar en vier maanden). Het geboortejaar kan dan natuurlijk worden uitgerekend. De verjaarsdatum wordt in dit soort gevallen altijd gelijk gehouden met de overlijdensdatum.