Stompwiic, te weten aflevering 25, is af! We starten binnenkort met het het opmaken en verzamelen van de kopij!

U kunt zich abonneren op Stompwiic: HIER


Er is inmiddels een PDF-versie van de laatstverstuurde Nieuwbrief, afl. 6 gemaakt. Het is de bedoeling voortaan de Nieuwsbrief in PDF formaat op te maken. Het is die versie van de Nieuwsbrief die dan wordt verstuurd. De begelei-dende mail is dan wel wat korter. Bovendien is het veel gemakkelijker een wat fraaiere opmaak te maken voor de berichten in de brief. Binnenkort verschijnt de huidige Nieuwsbrief ook voor één keer op de website. Niet abonnees krijgen dan ook een idee van wat die Nieuwsbrief nu eigenlijk inhoudt.

De zesde Nieuwsbrief is verzonden. In deze brief kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Een bijdrage over een bijzonder type foto's

  • Een colum over toevalligheden

  • Stompwijk en de VOC

  • Doorbraak van de Wezenslootdijk

  • Een verwijzing naar een verslag over de Landlevenfair van juli jongstleden

Het blijkt nog niet mogelijk om te melden wat er in de eerstvolgende Stompwijk, afl. 25 wordt opgenomen. Al wel duidelijk is dat het verhaal over de familie Oliehoek wordt voortgezet en er wordt een uitgebreider verhaal gepubliceerd over die bijzondere fotootjes.

U kunt zich abonneren op de gratis Nieuwsbrief: HIER


Stompwijks

In Stompwiic, afl. 23 suggereerde Frans Jansen om typisch Stompwijkse uitdrukkingen, gezegdes of woordgebruik te verzamelen. Stichting Oud Stompwijk pikte dat op en creëerde een formulier op de website waarop dat eigen taalgebruik kon worden gedeeld: het formulier. Hieronder een paar voorbeelden, maar gezegd moet worden dat het niet bepaald storm loopt. Zijn er geen typische Stompwijkse uitspraken dan?

In de rubriek scabreuze of schuine woorden en uitdrukkingen ontvingen wij "Je mot niet hoger kakke dan je kontje ken" met de betekenis je moet je niet beter / sterker/slimmer voordoen dan je bent. In de rubriek manier van zeggen het begrip "vleugen" dit is; Vleugt het een beetje? Dit is, lukt het? En in de rubriek specifieke woorden "groos" dat is; ergens groots op zijn; ergens trots op zijn.

Afgezien van aparte woorden of uitdrukkingen bestaat er ook zoiets als een aparte uitspraak voor bepaalde woorden. Bekend is in Stompwijk het woord "marel" als de vogelsoort merel wordt bedoeld of het woord "waarschauwen" als waarschuwen wordt bedoeld. Nu gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat de bron voor deze twee woorden, boterboer Arie Janson, de eerste 35 jaren van zijn leven in Zoeterwoude heeft gewoond. Dus misschien is het eerder typisch Zoeterwouds?

Familiegeld

April 2022. In 1673 besloten de Staten van Holland dat het land na het rampjaar 1672 weer op de been geholpen moest worden door een extra en nieuwe belasting te introduceren. De gebruikelijke methode van belastingheffing, die van de 200e penning van het vermogen, zou alleen de vermogenden treffen en men vond, dat iedereen die kon, maar moest bijdragen naar rato van het inkomen. En dus kregen de alle steden en ambachten het verzoek lijsten aan te leggen van inwoners waar iets te halen viel.

Ook voor het ambacht Stompwijk werd een dergelijke lijst opgemaakt. In de lijst wordt gewag gemaakt van de volgende wijken of buurtschappen: Stompwijck, Wilsveen, Leytschendam ende Tedingerbroeck. In het overzicht staat echter nergens Wilsveen of Tedingerbroek genoemd, behalve dan in de kop. Wel staat er nog een apart geplaatst overzicht van de De Vlieth en de Ommedijk en dat maakt het er natuurlijk niet eenvoudiger op. Maar de namen en de beroepen hebben we!

Wat te denken van de dochter van Cornelis van Keyserswaert die in Leidschendam woont en werkt. Haar beroep: doende een lucratyffe cunst.