Stompwiic, te weten aflevering 30, is klaar en is verspreid.

De volgende artikelen staan erin:

over een discussie in 1655

over een bedrijf in Den Haag, gerund door Stompwijkers

opgang en sluiting

40 jaar jubileum

Wit Gele kruisgebouw

U kunt zich abonneren op Stompwiic: HIER

De twaalfde Nieuwsbrief,  is medio februari verzonden. In deze brief komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

EERDERE NUMMERS NIET ONTVANGEN? CONTROLEER UW SPAMFOLDER!

U kunt zich abonneren op de gratis Nieuwsbrief: HIER


Samenvatting van Stompwiic 30

December 2023. Hieronder de samenvatting van de artikelen die in aflevering 29 van Stompwiic zijn gepubliceerd. De samenvattingen zijn goeddeels gemaakt met de hulp van kunstmatige intelligentie (AI, die van Microsoft). Plaatje van het dorstige hert .... gemaakt met behulp van een ander AI programma.

De aflevering van Stompwiic bevat vier artikelen, elk met een ander onderwerp en auteur. Hierbij een wat uitgebreidere samenvatting van twee van die artikelen:

Familie Van Rijn, III In het derde deel van de reeks over de familie Van Rijn staat Theodora van Rijn centraal, de zus van de eerder behandelde Cornelis en Andreas van Rijn. Theodora trouwt in 1871 met Cornelis van Boheemen, een boer en schipper uit Stompwijk. Na hun huwelijk vestigen ze zich tegenover de boerderij van Cornelis' vader. Ze krijgen een zoon, Theodorus, maar het leven als startende boer blijkt moeilijk. Na het overlijden van Cornelis' vader in 1876, besluiten ze naar Den Haag te verhuizen, waar meer kansen zijn.

In Den Haag start Cornelis een succesvol transportbedrijf, verhuurt paarden en koetsen, en begint een water- en vuurhandel. Zijn bedrijf groeit uit tot een stalhouderij, vermeld in het adresboek van 1895. Met de groeiende bevolking van Den Haag ontstaat er vraag naar transport, verhuizingen, en opslagruimte. Cornelis verhuurt niet alleen paarden, maar biedt ook opslagruimte aan en verzorgt verhuizingen binnen en buiten Nederland.

Het bedrijf floreert, met veel personeel, waaronder zijn kinderen, broers van Theodora, en later kleinkinderen. Cornelis overlijdt in 1901, maar zijn zonen en kleinzonen zetten het bedrijf voort onder de naam C. van Boheemen & zonen, dat blijft bestaan tot 1999. Hendrik van Rijn, de broer van Theodora, woont bij het gezin in en is betrokken bij het bedrijf. Na het overlijden van Cornelis gaat Hendrik kort naar Ginneken Bavel, maar keert uiteindelijk terug naar Den Haag. Theodora overlijdt in 1924, en na het overlijden van kleinzoon Dick in 1999 wordt het bedrijf officieel uitgeschreven, wat het einde betekent van het 115-jarig bestaan van C. van Boheemen & zonen.

ZETRAKOSKI ZETRAKOSKINI : 40 jaar jubileum:  Dit artikel viert het 40-jarig jubileum van Zetrakoski Zetrakoskini (ZZ), een zaalvoetbalteam uit Stompwijk en schetst de geschiedenis van 40 sportieve jaren, met focus op plezier in voetbal, gezelligheid, prestaties en sportiviteit. Het artikel belicht het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi ZZ-KZ, nu in zijn 13e seizoen, met speciale aandacht voor de drie kernwaarden: gezelligheid, prestaties en sportiviteit. Het originele ZZ-toernooi begon in de jaren '80 en evolueerde door de jaren heen, ondersteund door sponsors zoals Kantoor Zaal en later VV/ZZ-KZ.

Daarnaast worden de oprichting en vroege jaren van ZZ belicht, met een verwijzing naar de eerste zaalvoetbalbijeenkomsten in 1982. Het artikel behandelt ook de betrokkenheid van ZZ bij lokale evenementen, zoals carnaval, waarbij het team opviel door creatieve en geniale uitvoeringen. De integratie van ZZ in Stompwijk '92, het organiseren van het zaalvoetbaltoernooi, en de betrokkenheid bij gemeenschapsevenementen worden ook beschreven.

Het artikel eindigt met de evolutie van ZZ, de oprichting van ZZ 2.0 door fusie met de Suriprofs, en feiten over het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. De Broekies en F.C. Benson worden genoemd als dominante teams, terwijl ZZ zelf twee keer de titel won. Het artikel sluit af met de hoop op een derde overwinning als een mooie bekroning op het 40-jarig jubileum van ZZ.

Bidprentjes

Januari 2023. De website voor de bidprentjes is de afgelopen weken een beetje onder handen genomen. Na een zoekactie bleek het resultaatscherm soms erg traag op te komen. Dat werd veroorzaakt door -vooral bij grote resultaten- het dan al ophalen van de plaatjes. Let wel voor ieder bidprentje. Dat is nu verbeterd. Kijk vooral eens op https://bidprentjes.oudstompwijk.nl om te zien wat het nu is geworden.

Niet alleen de interface werd aangepakt. Er werd ook een grote hoeveelheid bidprentjes in de wacht gezet. Op dit moment staan er zo'n kleine 1200 bidprentjes op invoer te wachten. Dat is toch een behoorlijk aantal. Het invoeren van al die prentjes zal dan ook wel behoorlijk wat tijd vergen, maar er wordt aan gewerkt. Hieronder ziet u een resultaatscherm; er is gezocht op 'Santen'.

Er is ook gewerkt aan een zogenaamd 'dashboard', een scherm dat de stand van zaken laat zien. In de kop van deze bijdrage ziet u een afbeelding daarvan. Het dashboard geeft de actuele stand van zaken weer. Zo ziet u dus dat er op dit moment 500 ingevoerde bidprentjes zijn en dat de gemiddelde leeft van de overledenen 58,7 jaar oud is. Maar u kunt ook zien dat de gemiddelde leeftijd in de loop der jaren langzaam toeneemt. Wij werden met zijn allen gemiddeld ouder. Op dit moment zitten er ook ongeveer 100 bidprentjes in de database waar nog wat aandacht moet worden besteed. Het dashboard is te vinden op https://bidprentjes.oudstompwijk.nl/dashboard/

Tot slot. Vooral bij oudere bidprentjes ontbreekt geregeld de geboortedatum van de overledene. Maar er wordt dan wel een leeftijd gegeven, soms zelfs vrij precies (69 jaar en vier maanden). Het geboortejaar kan dan natuurlijk worden uitgerekend. De verjaarsdatum wordt in dit soort gevallen altijd gelijk gehouden met de overlijdensdatum.