Feedback

Maart 2021: Op de website vindt u onder Homepage een Feedback mogelijkheid. Als u daar dan op klikt ...

... dan kunt u daar op- en aanmerkingen plaatsen aangaande de website zelf of iets melden, dan wel vragen, over een artikel uit ons blad Stompwiic. Een algemene opmerking plaatsen mag natuurlijk ook.

Nieuwsbrief

Mei 2021: Op de website vindt u ook een link in het menu naar een invulformulier om uzelf als abonnee aan te melden ...

... op onze Nieuwsbrief. Om wat vaker onze donateurs en andere belangstellenden op de hoogte stellen van nieuwe plannen, vorderingen op het gebied van het maken van ons blad, kleine wetenswaardigheden versturen wij sinds mei 2021 iedere drie maanden een Nieuwsbrief per email. U kunt zich daarvoor aanmelden.

Verse Carrousel!

December 2021: De Carousel optie geeft een reeks afbeeldingen die gebruikt worden in het verschenen of te verschijnen...

... blad Stompwiic, maar het kan evengoed een aantal nieuw aangeleverde foto's of andere documenten zijn.

En het hoeft natuurlijk niet de een voor de ander te zijn.

Stompwiic, te weten aflevering 22, is verspreid! Er is aandacht voor de volgende onderwerpen.

  • deel drie van de Oliehoek familiegeschiedenis

  • oude geschiedenis Stompwijk

  • pastoor Somveen en politieke onrust even voor 1800.

  • het panorama en het tot stond komen daarvan

  • een reactie van de heer Van Santen op de noodbrug

  • extra bladzijden in verband met het lustrum

U kunt zich abonneren op Stompwiic: HIER

De foto's die bij wijze van Lustrum extraatje in Stompwiic worden opgenomen, kunt ook op de website bekijken! Bezoek daarvoor de Lustrum pagina.


Nieuwsbrief als PDF?

Januari 2022. In 2021 startte de Stichting Oud Stompwijk met een Nieuwsbrief. In die Nieuwsbrief kwamen en komen berichten terecht die soms ook uitgewerkt worden op de website en soms in het blad Stompwiic. Een van de redenen om met een Nieuwbrief te starten was de wens van het bestuur om geregelder met onze donateurs in contact te komen. Normaal gesproken krijgen de donateurs de ieder kwartaal verschijnende Stompwiic en een ieder kan de website voor berichtgeving en publicaties lezen. Wij streven ernaar om iedere maand een bericht te plaatsen op de website. En zoals bekend verschijnt ieder kwartaal het blad, nl. in maart, juni, september en december. De Nieuwsbrief verschijnt ook ieder kwartaal, maar dan in de maanden februari, mei, augustus en november. Zo hebben wij dus een flink aantal 'contactmomenten'.

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de kostenstijgingen van papieren drukwerk, is het misschien verstandig om wat meer in te zetten op de elektronische publicatie. Zo kunnen redactionele berichten in het blad misschien tot een minimum worden beperkt, waardoor er bijvoorbeeld minder bladzijden afgedrukt hoeven te worden, aldus kosten besparend. Maar ook kunnen berichten en wetenswaardigheden die net niet passen in het blad of op de website een plek krijgen in de Nieuwsbrief.

Om die Nieuwsbrief toch een meer robuust karakter te geven, lijkt het zinvol om de inhoud vast te leggen in het alom gebruikte file formaat PDF. In een enquête formulier vragen wij naar uw mening hieromtrent: vraagje? Bovendien vragen wij daar of u ook nog geïnteresseerd bent in een PDF versie van de eerdere Nieuwsbrieven.

Een ander punt is dat wij van veel van onze donateurs een e-mailadres hebben, maar dat verder eigenlijk nooit gebruiken. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden -het zich houden aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoog in het vaandel- om deze adressen te gebruiken voor het versturen van de Nieuwsbrief, ondanks het feit dat wij daarvoor nooit toestemming hebben gevraagd.

Het probleem wordt natuurlijk verzacht als donateurs van de Stichting, maar die geen gratis abonnement hebben op de Nieuwsbrief, zich alsnog aanmelden: nieuwsbrief aanmeldformulier.

Lidmaatschap

December 2021. In de afgelopen jaren, jaren van geregeld een lockdown, is er in ons land schaarste ontstaan. Schaarste bijvoorbeeld in de auto-industrie, onderdelen konden en kunnen niet meer geleverd worden, of anders pas met grote vertragingen. Maar ook op andere terreinen is schaarste ontstaan. Bijvoorbeeld bij het drukken van boeken. Met name met betrekking tot drukinkt en papier zijn er tekorten. En in onze maatschappij betekent dat dat de prijs van schaarse producten omhoog gaat.

U raadt het al, ook de Stichting Oud Stompwijk wordt hiermee geconfronteerd. Het drukken van Stompwiic is door de papier- en inktschaarste een stuk duurder geworden. Om als uitgever van dit blad te kunnen blijven bestaan, kunnen wij niet anders dan de prijs verhogen. En daar komt nog bij dat in de afgelopen jaren ook de verzendkosten behoorlijk zijn gestegen. Tot dit jaar konden de tekorten op dit punt nog net opgevangen worden, maar dat gaat met ook op dit punt stijgende prijzen straks niet meer lukken.

Met pijn in het hart heeft het bestuur van de Stichting Oud Stompwijk dan ook moeten besluiten om met ingang van 2022 de kosten van het donateursschap te verhogen naar €15,00. Voor belangstellenden buiten Stompwijk (zij ontvangen het blad via de post) wordt het €25,00.