Feedback

Maart 2021: Op de website vindt u onder Homepage een Feedback mogelijkheid. Als u daar dan op klikt ...

... dan kunt u daar op- en aanmerkingen plaatsen aangaande de website zelf of iets melden, dan wel vragen, over een artikel uit ons blad Stompwiic. Een algemene opmerking plaatsen mag natuurlijk ook.

Nieuwsbrief

Mei 2021: Op de website vindt u ook een link in het menu naar een invulformulier om uzelf als abonnee aan te melden ...

... op onze Nieuwsbrief. Om wat vaker onze donateurs en andere belangstellenden op de hoogte stellen van nieuwe plannen, vorderingen op het gebied van het maken van ons blad, kleine wetenswaardigheden versturen wij sinds mei 2021 iedere drie maanden een Nieuwsbrief per email. U kunt zich daarvoor aanmelden.

Verse Carrousel!

December 2021: De Carousel optie geeft een reeks afbeeldingen die gebruikt worden in het verschenen of te verschijnen...

... blad Stompwiic, maar het kan evengoed een aantal nieuw aangeleverde foto's of andere documenten zijn.

En het hoeft natuurlijk niet de een voor de ander te zijn.

De vijfde Nieuwsbrief is verzonden. In deze brief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Rabatten [nogmaals]

 • Familiegeld

 • Engelenramen

 • Minerva in de polder

 • PDF-versie van de Nieuwsbrief? [nogmaals]

Het blijkt nog niet mogelijk om te melden wat er in de eerstvolgende Stompwijk, afl. 24 wordt opgenomen.

U kunt zich abonneren op de gratis Nieuwsbrief: HIER

Stompwiic, te weten aflevering 23, is verspreid! Er is aandacht voor de volgende onderwerpen.

 • deel vier van de Oliehoek familiegeschiedenis

 • notulen Coöp Boerenleenbank

 • Stompwijkse streektaal

 • het panorama en het tot stond komen daarvan, deel II

 • Martijn van Es met het Jeugd Olympisch Team

 • varia

 • extra bladzijden [laatste keer] in verband met het lustrum

U kunt zich abonneren op Stompwiic: HIER

De foto's die bij wijze van Lustrum extraatje in Stompwiic worden opgenomen, kunt ook op de website bekijken! Bezoek daarvoor de Lustrum pagina.


Familiegeld

April 2022. In 1673 besloten de Staten van Holland dat het land na het rampjaar 1672 weer op de been geholpen moest worden door een extra en nieuwe belasting te introduceren. De gebruikelijke methode van belastingheffing, die van de 200e penning van het vermogen, zou alleen de vermogenden treffen en men vond, dat iedereen die kon, maar moest bijdragen naar rato van het inkomen. En dus kregen de alle steden en ambachten het verzoek lijsten aan te leggen van inwoners waar iets te halen viel.

Ook voor het ambacht Stompwijk werd een dergelijke lijst opgemaakt. In de lijst wordt gewag gemaakt van de volgende wijken of buurtschappen: Stompwijck, Wilsveen, Leytschendam ende Tedingerbroeck. In het overzicht staat echter nergens Wilsveen of Tedingerbroek genoemd, behalve dan in de kop. Wel staat er nog een apart geplaatst overzicht van de De Vlieth en de Ommedijk en dat maakt het er natuurlijk niet eenvoudiger op. Maar de namen en de beroepen hebben we!

Wat te denken van de dochter van Cornelis van Keyserswaert die in Leidschendam woont en werkt. Haar beroep: doende een lucratyffe cunst.

Nieuwsbrief als PDF?

Januari 2022. In 2021 startte de Stichting Oud Stompwijk met een Nieuwsbrief. In die Nieuwsbrief kwamen en komen berichten terecht die soms ook uitgewerkt worden op de website en soms in het blad Stompwiic. Een van de redenen om met een Nieuwbrief te starten was de wens van het bestuur om geregelder met onze donateurs in contact te komen. Normaal gesproken krijgen de donateurs de ieder kwartaal verschijnende Stompwiic en een ieder kan de website voor berichtgeving en publicaties lezen. Wij streven ernaar om iedere maand een bericht te plaatsen op de website. En zoals bekend verschijnt ieder kwartaal het blad, nl. in maart, juni, september en december. De Nieuwsbrief verschijnt ook ieder kwartaal, maar dan in de maanden februari, mei, augustus en november. Zo hebben wij dus een flink aantal 'contactmomenten'.

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de kostenstijgingen van papieren drukwerk, is het misschien verstandig om wat meer in te zetten op de elektronische publicatie. Zo kunnen redactionele berichten in het blad misschien tot een minimum worden beperkt, waardoor er bijvoorbeeld minder bladzijden afgedrukt hoeven te worden, aldus kosten besparend. Maar ook kunnen berichten en wetenswaardigheden die net niet passen in het blad of op de website een plek krijgen in de Nieuwsbrief.

Om die Nieuwsbrief toch een meer robuust karakter te geven, lijkt het zinvol om de inhoud vast te leggen in het alom gebruikte file formaat PDF. In een enquête formulier vragen wij naar uw mening hieromtrent: vraagje? Bovendien vragen wij daar of u ook nog geïnteresseerd bent in een PDF versie van de eerdere Nieuwsbrieven.

Een ander punt is dat wij van veel van onze donateurs een e-mailadres hebben, maar dat verder eigenlijk nooit gebruiken. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden -het zich houden aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoog in het vaandel- om deze adressen te gebruiken voor het versturen van de Nieuwsbrief, ondanks het feit dat wij daarvoor nooit toestemming hebben gevraagd.

Het probleem wordt natuurlijk verzacht als donateurs van de Stichting, maar die geen gratis abonnement hebben op de Nieuwsbrief, zich alsnog aanmelden: nieuwsbrief aanmeldformulier.