Feedback

Maart 2021: Op de website vindt u onder Homepage een Feedback mogelijkheid. Als u daar dan op klikt ...

... dan kunt u daar op- en aanmerkingen plaatsen aangaande de website zelf of iets melden, dan wel vragen, over een artikel uit ons blad Stompwiic. Een algemene opmerking plaatsen mag natuurlijk ook.

Nieuwsbrief

Mei 2021: Op de website vindt u ook een link in het menu naar een invulformulier om uzelf als abonnee aan te melden ...

... op onze Nieuwsbrief. Om wat vaker onze donateurs en andere belangstellenden op de hoogte stellen van nieuwe plannen, vorderingen op het gebied van het maken van ons blad, kleine wetenswaardigheden versturen wij sinds mei 2021 iedere drie maanden een Nieuwsbrief per email. U kunt zich daarvoor aanmelden.

Verse Carrousel!

September 2021: De Carousel optie geeft een reeks afbeeldingen die gebruikt worden in het verschenen of te verschijnen...

... blad Stompwiic, maar het kan evengoed een aantal nieuw aangeleverde foto's of andere documenten zijn.

En het hoeft natuurlijk niet de een voor de ander te zijn.

Stompwiic is eind september, begin oktober bezorgd of verzonden. De volgende onderwerpen komen in ons kwartaalblad aan de orde:

  • Geschiedenis van de Deliane Hoeve

  • Kijken [naar een prent/plattegrond]

  • Zeven generaties metselaars, II

  • CafĂ© De Gouden Leeuw

  • Copyright [over persfoto's]

  • De Naakte Waarheid en de Noodbrug in 'Redactioneel'.

  • Katern met extra foto's uit de beeldbank

Klik op Zoeken naar informatie om eens te kijken of u meer weet te vertellen over ....


Stompwiic...

Oktober 2021. Zoals al uit de groene banner boven deze foto blijkt, is kort geleden de nieuwe aflevering van het ons blad Stompwiic verschenen. Dit keer in verband met ons eerste lustrum met een extra katern foto's die alle uit de beeldbank zijn gevist. En nog steeds proberen wij de vormgeving in iedere aflevering wat bij te stellen. De marges zijn een milimetertje breder, de interlinie is ietsjes minder, kleuraanduidingen verdwijnen en het titelveld krijgt een achtergrondkleur.

En nu we het toch over titels hebben. Iedere aflevering wordt uiteraard gevuld met een handjevol artikelen, artikelen van zeer diverse aard; familiegeschiedenissen, interviews, verhalen met een duidelijk geschiedkundig karakter, wetenswaardigheden uit de Stompwijkse kerkelijke historie, geregeld wordt er stilgestaan bij de persoon van Van Noort, krijgen historische kaarten, prenten en foto's aandacht en ga zo verder.

En toch zijn we iedere keer weer ook op zoek naar nieuwe verhalen, nieuwe geschiedenissen. Wie kan er iets vertellen over het winkelbedrijf in Stompwijk? Wie kan er iets vertellen over de veranderingen in het boerenbedrijf in Stompwijk? Wie kan er iets vertellen over stille armoede in Stompwijk? Wie weet er meer over de verloren gewoonte van het houden van een aubade? Dit woord werd gebruikt voor de gewoonte om middels een optocht en/of op te voeren toneel- of muziekstuk iemand in het zonnetje te zetten, zoals de burgemeester waarover werd gesproken in Stompwiic, afl. 21, zie de foto hierboven. Verenigingen en schoolklassen zetten altijd hun beste beentje voor. Maar wie had eigenlijk de centrale organisatie in handen?

Mocht u ook uw zegje willen doen, wij zijn de vinden aan de hand van de gegevens onder Contact of via het feedback formulier.

Nogmaals de Trekweg

September 2021. In de vorige Nieuwsbrief en de verschenen Stompwiic afl. 20, werd gesproken over de aanleg van de Trekweg, de latere Oostvlietweg, langs de Vliet tussen Leiden en Leidschendam. In Stompwiic werd ook een plaatje opgenomen met daarop een deel van de eigenaren van de gronden langs De Vliet. In dit plaatje zien we twee keer de naam van Johannis Bocardus, dominee van beroep, staan.


Op https://www.genealogieonline.nl/genealogie-trip/I154121.php vinden we meer informatie over deze man. Een citaat: "... een Leeraar van zeer groote bescheidenheid en matigheid. Ook werd hij voor een der grootste Godgeleerden van zijne tijd gehouden, zoodat hij door die van Zuid-Holland werd opgegeven als geschikt tot het werk der herziening eener nieuwe overzetting van den Bijbel, waartoe hij evenwel niet gebruikt werd, waarschijnlijk omdat hij verdacht was tot de Remonstrantsche partij te behooren."


Kennelijk een eigenzinnig man, die er dan ook geen been in zag landerijen te bezitten in een gebied dat toen nog overduidelijk een katholieke signatuur had. Bovendien had de dominee een gevolmachtigde, J. van Groenendijck, aangesteld, die namens hem handelde.


Als we hier te doen hebben met de Leidenaar Johan van Groenendijck (1581-1650) dan is het niet de eerste de beste. Hij was gedurende een flink aantal jaren burgemeester en bovendien nauw betrokken bij de aanleg van de trekweg.

Aanmelden Nieuwsbrief