Stompwiic, te weten aflevering 25, is af! We starten binnenkort met het het opmaken en verzamelen van de kopij!

U kunt zich abonneren op Stompwiic: HIER


Er is inmiddels een PDF-versie van de laatstverstuurde Nieuwbrief, afl. 6 gemaakt. Het is de bedoeling voortaan de Nieuwsbrief in PDF formaat op te maken. Het is die versie van de Nieuwsbrief die dan wordt verstuurd. De begelei-dende mail is dan wel wat korter. Bovendien is het veel gemakkelijker een wat fraaiere opmaak te maken voor de berichten in de brief. Binnenkort verschijnt de huidige Nieuwsbrief ook voor één keer op de website. Niet abonnees krijgen dan ook een idee van wat die Nieuwsbrief nu eigenlijk inhoudt.

De zesde Nieuwsbrief is verzonden. In deze brief kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Een bijdrage over een bijzonder type foto's

  • Een colum over toevalligheden

  • Stompwijk en de VOC

  • Doorbraak van de Wezenslootdijk

  • Een verwijzing naar een verslag over de Landlevenfair van juli jongstleden

Het blijkt nog niet mogelijk om te melden wat er in de eerstvolgende Stompwijk, afl. 25 wordt opgenomen. Al wel duidelijk is dat het verhaal over de familie Oliehoek wordt voortgezet en er wordt een uitgebreider verhaal gepubliceerd over die bijzondere fotootjes.

U kunt zich abonneren op de gratis Nieuwsbrief: HIER


Nieuwsbrief

Augustus 2022. Inmiddels zijn er zes Nieuwsbrieven verstuurd, iedere drie maanden wordt via email een nieuwsbrief verstuurd aan onze abonnees. De onderwerpen variëren nogal; van boekbesprekingen naar aankondigingen en sinds kort ook bevindingen. En natuurlijk belanden er in de nieuwsbrief ook zo nu en dan artikelen die het stichtingsblad Stompwiic net niet halen, of slechts een voorafspiegeling zijn van een groter artikel in het genoemde gedrukte blad.

Sinds de vijfde aflevering wordt de brief nu ook meegeleverd als PDF bestand. Dat heeft voordelen. Het opmaken van een tekst in een emailbericht is nu eenmaal beperkt en soms zelfs lastig te realiseren en dan biedt de mogelijkheid om zelf een PDF bestand op te maken natuurlijk meer perspectief. Er is immers ook ervaring omdat ook het opmaken van Stompwiic geschiedt in de vorm van een PDF dat de drukker dan gebruikt om de boekjes te produceren.

Nu wijkt de opmaak van de Nieuwsbrief wel behoorlijk af van de opmaak van Stompwiic. Zo is het formaat nu A4 voor de brief, voor Stompwijk is het formaat een stuk kleiner. En we werken met nu met twee kolommen, waardoor de tekst toch een nieuwsachtig karakter krijgt. Het is overigens niet gezegd dat de opmaak zoals die nu is een blijvende is. Ongetwijfeld wordt er nog aangepast, misschien zelfs verbeterd. Mocht u trouwens suggesties hebben dan houden we ons aanbevolen.

En nu zegt u natuurlijk, hoe kan ik als niet-abonnee een indruk krijgen van hoe dat blad er dan nu uitziet? Welnu, aflevering 6 is als zodanig te lezen op onze website, zelfs te downloaden. Klik hier of ga via het menu boven onder Nieuwsbrief naar de PDF versies van Nieuwsbrief nr. 6. U kunt daar ook abonnee worden trouwens.

Stompwijks

In Stompwiic, afl. 23 suggereerde Frans Jansen om typisch Stompwijkse uitdrukkingen, gezegdes of woordgebruik te verzamelen. Stichting Oud Stompwijk pikte dat op en creëerde een formulier op de website waarop dat eigen taalgebruik kon worden gedeeld: het formulier. Hieronder een paar voorbeelden, maar gezegd moet worden dat het niet bepaald storm loopt. Zijn er geen typische Stompwijkse uitspraken dan?

In de rubriek scabreuze of schuine woorden en uitdrukkingen ontvingen wij "Je mot niet hoger kakke dan je kontje ken" met de betekenis je moet je niet beter / sterker/slimmer voordoen dan je bent. In de rubriek manier van zeggen het begrip "vleugen" dit is; Vleugt het een beetje? Dit is, lukt het? En in de rubriek specifieke woorden "groos" dat is; ergens groots op zijn; ergens trots op zijn.

Afgezien van aparte woorden of uitdrukkingen bestaat er ook zoiets als een aparte uitspraak voor bepaalde woorden. Bekend is in Stompwijk het woord "marel" als de vogelsoort merel wordt bedoeld of het woord "waarschauwen" als waarschuwen wordt bedoeld. Nu gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat de bron voor deze twee woorden, boterboer Arie Janson, de eerste 35 jaren van zijn leven in Zoeterwoude heeft gewoond. Dus misschien is het eerder typisch Zoeterwouds?