Feedback

Maart 2021: Op de website vindt u onder Homepage een Feedback mogelijkheid. Als u daar dan op klikt ...

... dan kunt u daar op- en aanmerkingen plaatsen aangaande de website zelf of iets melden, dan wel vragen, over een artikel uit ons blad Stompwiic. Een algemene opmerking plaatsen mag natuurlijk ook.

Nieuwsbrief

Mei 2021: Op de website vindt u ook een link in het menu naar een invulformulier om uzelf als abonnee aan te melden ...

... op onze Nieuwsbrief. Om wat vaker onze donateurs en andere belangstellenden op de hoogte stellen van nieuwe plannen, vorderingen op het gebied van het maken van ons blad, kleine wetenswaardigheden versturen wij sinds mei 2021 iedere drie maanden een Nieuwsbrief per email. U kunt zich daarvoor aanmelden.

Verse Carrousel!

September 2021: De Carousel optie geeft een reeks afbeeldingen die gebruikt worden in het verschenen of te verschijnen...

... blad Stompwiic, maar het kan evengoed een aantal nieuw aangeleverde foto's of andere documenten zijn.

En het hoeft natuurlijk niet de een voor de ander te zijn.

Op 15 november is alweer onze derde Nieuwsbrief verzonden. In die brief aandacht voor de volgende onderwerpen.

  • De noodbrug over De Vliet

  • De gemeente- en adressengids 1931

  • Van het een komt het ander [over de Trekvliet en de Malibaan in Leiden]

  • Vanuit België [een vraag over pastoor Somveen]

  • Contact met Vereniging Noitdorpsche Historiën

U kunt zich abonneren op de Nieuwsbrief: HIER

De foto's die bij wijze van Lustrum extraatje in Stompwiic worden opgenomen, kunt ook op de website bekijken! Bezoek daarvoor de Lustrum pagina.


Beeldbank zoeken IN website

November 2021. In april van dit jaar bracht de Stichting Oud Stompwijk een nieuw vormgegeven website in de lucht. De oude website was eigenlijk al sinds de start -inmiddels al weer meer dan vijf jaar geleden- nooit meer wezenlijk qua vormgeving aangepast. En met betrekking tot de aangeboden informatie was die oude website ook niet altijd up-to-date. Het doorzoeken van de foto-beeldbank was altijd al mogelijk, maar voor de duidelijkheid, altijd buiten de gewone website. De geïnteresseerde werd naar een subdomein geleid en daar vervolgens geconfronteerd met een scherm dat qua lay-out niet paste bij de eigenlijke website. Bovendien was het zoeken in de beeldbank zodanig vormgegeven dat de gebruiker eigeblijk alleen maar kon klikken op een term in een lijst. En onderwerpen moest je op voorhand kennen. Op dit moment zijn wij ver gevorderd in een ander aanbodmodel, een model opgenomen in de website met meer vrijheid voor u, de geïnteresseerde.

Zoals u hierboven kunt zien, toont de start-zoek-bladzijde straks slecht twee textboxjes; één om een zoekwoord (naam of onderwerp) in te toetsen en één uitrolboxje om aan te geven of u op een naam zoekt of op een onderwerp. Een banner met foto ontbreekt op deze bladzijde, omdat wij menen dat er voldoende ruimte moet zijn om de gevraagde informatie te tonen. U begrijpt dat de uitrolbox in de toekomst uitgebreid kan worden met bidprentjes/de Schalken-boeken en wat er zoal verder wordt bedacht.

Starten met een zoekopdracht op een kaal scherm gaat uiteraard wel leiden tot een resultaat, mits uw opgegeven zoekwoord bestaat. Wij hebben gekozen voor een presentatie van dit resultaat in twee kolommen. Wij onderzoeken nog of het nodig of mogelijk is automatisch te switchen naar één kolom, bijvoorbeeld, omdat u zoekt op een telefoon met een klein scherm. Maar vooralsnog twee kolommen dus met daarin kort wat extra informatie over de bewuste foto.

Stompwiic...

Oktober 2021. Zoals al uit de gele banner boven deze foto blijkt, is kort geleden de nieuwe aflevering van het ons blad Stompwiic verschenen. Dit keer in verband met ons eerste lustrum met een extra katern foto's die alle uit de beeldbank zijn gevist. En nog steeds proberen wij de vormgeving in iedere aflevering wat bij te stellen. De marges zijn een milimetertje breder, de interlinie is ietsjes minder, kleuraanduidingen verdwijnen en het titelveld krijgt een achtergrondkleur.

En nu we het toch over titels hebben. Iedere aflevering wordt uiteraard gevuld met een handjevol artikelen, artikelen van zeer diverse aard; familiegeschiedenissen, interviews, verhalen met een duidelijk geschiedkundig karakter, wetenswaardigheden uit de Stompwijkse kerkelijke historie, geregeld wordt er stilgestaan bij de persoon van Van Noort, krijgen historische kaarten, prenten en foto's aandacht en ga zo verder.

En toch zijn we iedere keer weer ook op zoek naar nieuwe verhalen, nieuwe geschiedenissen. Wie kan er iets vertellen over het winkelbedrijf in Stompwijk? Wie kan er iets vertellen over de veranderingen in het boerenbedrijf in Stompwijk? Wie kan er iets vertellen over stille armoede in Stompwijk? Wie weet er meer over de verloren gewoonte van het houden van een aubade? Dit woord werd gebruikt voor de gewoonte om middels een optocht en/of op te voeren toneel- of muziekstuk iemand in het zonnetje te zetten, zoals de burgemeester waarover werd gesproken in Stompwiic, afl. 21, zie de foto hierboven. Verenigingen en schoolklassen zetten altijd hun beste beentje voor. Maar wie had eigenlijk de centrale organisatie in handen?

Mocht u ook uw zegje willen doen, wij zijn de vinden aan de hand van de gegevens onder Contact of via het feedback formulier.

Voor dat u de foto of afbeelding kunt zien wordt u dus een lijst met hits gepresenteerd, die soms behoorlijk lang kan worden. Maar door slim te zoeken kan dat voorkomen worden: Janson geeft alle Jansonnen (veel hits), Janson, G alle Jansonnen die Gerrit, Geert, Gerard, Gert ... heten (minder hits). Een instructie om slim te zoeken wordt natuurlijk ook nog gemaakt. Klikken op een naam (of onderwerp) brengt u naar een volgend overzicht met informatie, waaronder natuurlijk de bewuste de foto en extra informatie onder aparte tabjes. Al met al wordt dit alles, naar wij hopen, een veelgebruikte optie op onze website!

Houdt alstublieft de website in de gaten! Nog dit jaar wordt de eerste versie online gezet.