Feedback

Maart 2021: Op de website vindt u onder Homepage een Feedback mogelijkheid. Als u daar dan op klikt ...

... dan kunt u daar op- en aanmerkingen plaatsen aangaande de website zelf of iets melden, dan wel vragen, over een artikel uit ons blad Stompwiic. Een algemene opmerking plaatsen mag natuurlijk ook.

Nieuwsbrief

Mei 2021: Op de website vindt u ook een link in het menu naar een invulformulier om uzelf als abonnee aan te melden ...

... op onze Nieuwsbrief. Om wat vaker onze donateurs en andere belangstellenden op de hoogte stellen van nieuwe plannen, vorderingen op het gebied van het maken van ons blad, kleine wetenswaardigheden versturen wij sinds mei 2021 iedere drie maanden een Nieuwsbrief per email. U kunt zich daarvoor aanmelden.

Verse Carrousel!

Maart 2021: De Carousel optie geeft een reeks afbeeldingen die gebruikt worden in het verschenen of te verschijnen...

... blad Stompwiic, maar het kan evengoed een aantal nieuw aangeleverde foto's of andere documenten zijn.

En het hoeft natuurlijk niet de een voor de ander te zijn.

De nieuwe aflevering van Stompwiic is gedrukt en wordt eind van deze maand verspreid!

Klik op Zoeken naar informatie om eens te kijken of u meer weet te vertellen over ....

De Naakte Waarheid

Juni 2021. Rond de afgelopen eeuwwisseling verscheen er een blad tijdens de Harddraverij / Kermis in Stompwijk met de titel 'Naakte waarheid'. Het blijkt lastig een volledige set van dit blad te vinden. Stichting Oud Stompwijk heeft een jaargang uit 2000, maar wie heeft de andere jaargangen? En is het wel bekend hoeveel jaargangen er eigenlijk zijn geweest?

In de Nieuwsbrief -u kunt zich nog steeds aanmelden- van medio mei 2021 kwamen wij hier al op, maar ook op de website is hier over gesproken. Wij citeren nog uit dit korte bericht:

Paul van Santen is hier ooit mee begonnen, beetje uit zijn tijd van “Paultje Pils” elke vrijdag rond vijf uur op radio 538. Tijdens de vier kermisdagen kwam hij elke avond rond 20:00 met een verslag van de kermis de dag ervoor … Er moeten dus over een aantal jaren 3 afleveringen van elk jaar zijn. Aldus Leo Oliehoek die indertijd het blaadje vermenigvuldigde.

Naar aanleiding van dit bericht ontvingen wij ook nog een andere reactie en weer citeren wij:

Het is een beetje een geheimzinnig redactieteam geweest. Ik meen dat José van Santen, zat zij niet in de journalistiek en Paul van Santen (Paultje Pils?) er direct bij betrokken waren. De kleur van de uitgave is altijd geel geweest. Waar de krant gedrukt is, weet ik niet. DNW verscheen zo maar ergens op het kermisterrein. Iemand legde op diverse plaatsen stapeltjes neer. Het lijkt wel een illegaal krantje.

...

Zoals gezegd de inhoud is ludiek, vrolijk spottend, creatief, melig, kermiswijsheden, verlucht met tekeningen en enkele foto’s. Elke krant zorgt voor een glimlach. Er staan ook wel inside grappen, grollen en verwijzingen in van verliefde (kermis)stelletjes.

Ik zal nog verder zoeken. Misschien komen er nog meer exemplaren tevoorschijn. Desgevraagd kan ik enkele kopieën maken.

Aldus Frans Jansen en zoals u ziet eindigt hij met een aanbod om van de onvolledige set in zijn bezit kopieën te maken. U raadt het al, graag willen wij een scan in bezit krijgen van alle ooit gepubliceerde uitgaven. Wie heeft een volledige set en wil die voor dit doel ter beschikking stellen?Contact....

Aanmelden Nieuwsbrief

April 2021. In de afgelopen periode van zeg een jaar 2020-2021 bleek het erg lastig om in de wandelgangen (Dorpspunt, kerk, sportcomplex, op straat, feesten en partijen) van Stompwijk zo nu en dan eens iets te melden over de dingen waar de Stichting Oud Stompwijk mee bezig is. Het enige wat regelmatig naar buiten kwam waren de berichten in de Dorpsketting. Zelf moeten we ook met een allerlei informatie naar buiten kunnen komen, toch? Maar hoe dat op te lossen zonder wetten te overtreden of onrust te creëren door je niet te houden aan de regels?


Wij van Oud Stompwijk zijn bezig met een plan om ieder die dat wil ook te informeren met een nieuwsbrief over de zaken waarmee de Stichting zich zoal bezig houdt of gaat houden. De nieuwsbrief is niet bedoeld als een vervanging van of aanvulling op ons kwartaalblad. Integendeel zouden wij haast willen zeggen. De nieuwsbrief zien wij als een opstapje naar ons blad. Kortom een nieuwsbrief met korte en bondige onderwerpen en aankondigingen die via email wordt verstuurd naar diegenen die te kennen hebben gegeven die brief graag te ontvangen. Een nieuwsbrief die ook een tijdje na het versturen -misschien iets bijgewerkt- op de website verschijnt, bij wijze van spreken bouwen we zo een archief op van de zaken die ons zoal bezighouden.


De vervolgvraag is natuurlijk wat er dan zoal precies aan onderwerpen en aankondigingen in die nieuwsbrief moeten worden aangekaart? Beperken we deze nieuwsvoorziening tot een simpele opsomming zo in de trant van ‘de nieuwe Stompwiic is bijna klaar’ of ‘en weer vijftig nieuwe foto’s ingescand’. Of gaan we toch iets verder? We gaan toch iets verder…


In de nieuwsbrief zullen korte berichten verschijnen die meer uitgewerkt op de website staan of komen te staan. En verder -als het onderwerp zich daarvoor leent- wordt zo’n website bericht nog verder uitgewerkt om dan te verschijnen in Stompwiic. Een twee- of drietrapsraket dus, waarbij men dus bij sommige onderwerpen kan volgen hoe een publicatie in ons blad tot stand komt. Maar de nieuwsbrief is ook bedoeld als attendering op berichten in de pers, activiteiten op de website, activiteiten van de Stichting, verwijzingen naar onderwerpen die door de buren (Oud Zoeterwoude, Oud Soetermeer) worden behandeld en soms ook voor Stompwijk relevant of interessant zijn. En ga zo verder.


Bent u geïnteresseerd in deze kosteloze nieuwsbrief, abonneer u dan door dit aanmeldformulier in te vullen. U hoeft geen lid/donateur te zijn van onze Stichting, maar u mag het wel altijd worden natuurlijk.