Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Truus Knijnenburg, voorzitster

  • Margret Vurens, penningmeester

  • Aad Janson (Gzn), secretaris

  • Pedro Ammerlaan, ledenadministratie

  • Ria Luiten, vice-voorzitster

  • Gerard Suijten, lid, inspirator

  • Annita Hoogeveen, lid