Archief

In een tijdperk van verdergaande digitalisering, ligt het wel voor de hand dat de gedrukte afleveringen van ons kwartaalblad een keer digitaal beschikbaar worden gesteld. Uiteraard met de bedoeling een 'archief' te maken dat ook toegankelijk is voor de bezoeker van onze website. Omdat wij onze betalende abonnees niet voor de voeten willen lopen beperken wij ons hier tot een archief dat de laatste 5 afleveringen niet laat zien. Nadat een nieuwe Stompwiic is verschenen wordt hier een link gegeven naar de volgende oude aflevering. 

We starten met aflevering 11 omdat voor die aflevering en de afleveringen daarna een groter formaat werd gebruikt. Een belangrijk gevolg van die beslissing was dat voor het drukproces van het blad een hoogwaardige PDF-file moest worden aangeleverd. Het is die file die ten grondslag ligt aan het hier gebodene.

Stompwiic afl. 11

Stompwiic afl. 12

Stompwiic afl. 13

Stompwiic afl. 14

Stompwiic afl. 15

Stompwiic afl. 16

Stompwiic afl. 17

Stompwiic afl. 18

Stompwiic afl. 19

Stompwiic afl. 20

Stompwiic afl. 21

Stompwiic afl. 22 

Stompwiic afl. 23

Stompwiic afl. 24

Stompwiic afl. 25

Stompwiic afl. 26

Stompwiic afl. 27 (nog niet beschikbaar)

Stompwiic afl. 28 (nog niet beschikbaar)

Stompwiic afl. 29 (nog niet beschikbaar)

Stompwiic afl. 30 (nog niet beschikbaar)