Stompwiic, te weten aflevering 31, is klaar en is verspreid.

De volgende artikelen staan erin:


U kunt zich abonneren op Stompwiic: HIER

De twaalfde Nieuwsbrief,  is medio februari verzonden. In deze brief komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

EERDERE NUMMERS NIET ONTVANGEN? CONTROLEER UW SPAMFOLDER!

U kunt zich abonneren op de gratis Nieuwsbrief: HIER


Samenvatting van Stompwiic 31

Maart 2024. Hieronder de samenvatting van de artikelen die in aflevering 31 van Stompwiic zijn gepubliceerd. De samenvattingen zijn goeddeels gemaakt met de hulp van kunstmatige intelligentie (AI, die van Microsoft). Plaatje van het dorstige hert .... gemaakt met behulp van een ander AI programma.

De aflevering van Stompwiic bevat zes artikelen, elk met een ander onderwerp en auteur. Hierbij een wat uitgebreidere samenvatting van drie van die artikelen:


Kwartetten: Een geschenk aan de Stichting Oud Stompwijk omvatte twee kwartetspellen, één uit Stompwijk en één uit Zoeterwoude. Dergelijke kwartetspellen waren gebruikelijk bij jubilea van gemeenten, winkels of verenigingen. Het Stompwijkse spel, uitgegeven door Gymnastiek Vereniging Stompwijk, dateert waarschijnlijk uit 1988 vanwege het 25-jarig bestaan van Gyversto. Opmerkelijk is dat het spel zowel een kwartet- als een kaartspel bevat, en de afbeeldingen een tijdsbeeld van de jaren tachtig weergeven. Het Zoeterwoudse spel, vermoedelijk uitgegeven door Drumfanfare V.I.O.S vóór 1995, lijkt gesponsord te zijn door de Rabobank en bevat luchtige beschrijvingen van lokale scènes. De herkomst van de afbeeldingen blijft echter vaak onbekend. Beide spellen bieden een nostalgische kijk op het lokale leven en tonen de sociale en culturele context van die tijd. 

Album en plakboek tegelijk:  Abonnees van het blad Stompwiic of donateurs van de Stichting Oud Stompwijk zijn zich bewust van de langdurige interesse in de geschiedenis van Stompwijk. Mensen hielden al lang voor de oprichting van de stichting plakboeken bij en vulden fotoalbums met foto's en bijbehorende informatie, met als doel herinneringen vast te leggen voor het nageslacht. Joop Suijten en later zijn zonen Wim en Gerard hebben decennialang allerlei informatie verzameld over Stompwijk en daarbuiten, zoals krantenknipsels, foto's, en persoonlijke notities. Joop Suijten gebruikte een kasboek als album en plakte zijn documenten en foto's met plakband in, met het advies om zuinig te bewaren. Ondanks enkele onvolkomenheden biedt het album een waardevolle bron voor de geschiedenis van Stompwijk, met bijvoorbeeld foto's van historische gebeurtenissen zoals vliegtuigcrashes en busongelukken. Het album bevat ook prachtige portretten en interessante notities, waardoor het de moeite waard is om te verkennen voor een dieper inzicht in de lokale geschiedenis.

Winterse taferelen:  Monique de Winter kwam langs met vier fotoalbums van haar overleden tante Riet de Winter, vol met familiefoto's en beelden van handbal in de jaren vijftig. Hoewel nog niet alle foto's zijn gescand en gesorteerd, deelt de auteur alvast enkele winterse beelden. Een foto van februari 1963 toont mensen die genieten van schaatsen op de Nieuwe Vaart, terwijl anderen zich warmen bij de Koek en Zopie. Op de Ringvaart bij de Wilgenhof was het ijs vaak eerder begaanbaar, en hier werden ook veel schaatsactiviteiten gehouden. De foto's laten zien hoe de omgeving is veranderd door de tijd, met verdwenen bomen en bruggen als gevolg van waterbeheersingsprojecten. Desondanks wordt er nog steeds geschaatst wanneer er ijs ligt, zoals in februari 2021. De foto's tonen niet alleen winterpret, maar ook de veranderende landschappen en tradities door de jaren heen.   

Bidprentjes

Januari 2023. De website voor de bidprentjes is de afgelopen weken een beetje onder handen genomen. Na een zoekactie bleek het resultaatscherm soms erg traag op te komen. Dat werd veroorzaakt door -vooral bij grote resultaten- het dan al ophalen van de plaatjes. Let wel voor ieder bidprentje. Dat is nu verbeterd. Kijk vooral eens op https://bidprentjes.oudstompwijk.nl om te zien wat het nu is geworden.

Niet alleen de interface werd aangepakt. Er werd ook een grote hoeveelheid bidprentjes in de wacht gezet. Op dit moment staan er zo'n kleine 1200 bidprentjes op invoer te wachten. Dat is toch een behoorlijk aantal. Het invoeren van al die prentjes zal dan ook wel behoorlijk wat tijd vergen, maar er wordt aan gewerkt. Hieronder ziet u een resultaatscherm; er is gezocht op 'Santen'.

Er is ook gewerkt aan een zogenaamd 'dashboard', een scherm dat de stand van zaken laat zien. In de kop van deze bijdrage ziet u een afbeelding daarvan. Het dashboard geeft de actuele stand van zaken weer. Zo ziet u dus dat er op dit moment 500 ingevoerde bidprentjes zijn en dat de gemiddelde leeft van de overledenen 58,7 jaar oud is. Maar u kunt ook zien dat de gemiddelde leeftijd in de loop der jaren langzaam toeneemt. Wij werden met zijn allen gemiddeld ouder. Op dit moment zitten er ook ongeveer 100 bidprentjes in de database waar nog wat aandacht moet worden besteed. Het dashboard is te vinden op https://bidprentjes.oudstompwijk.nl/dashboard/

Tot slot. Vooral bij oudere bidprentjes ontbreekt geregeld de geboortedatum van de overledene. Maar er wordt dan wel een leeftijd gegeven, soms zelfs vrij precies (69 jaar en vier maanden). Het geboortejaar kan dan natuurlijk worden uitgerekend. De verjaarsdatum wordt in dit soort gevallen altijd gelijk gehouden met de overlijdensdatum.