Feedback

Maart 2021: Op de website vindt u bovenaan een Feedback mogelijkheid. Als u daar dan op klikt ...

... dan kunt u hier op- en aanmerkingen plaatsen aangaande de website zelf of iets melden, dan wel vragen, over een artikel uit ons blad Stompwiic. Een algemene opmerking plaatsen mag natuurlijk ook.

Zoeken naar

Maart 2021: Op de website vindt u ook een link naar een scherm met de titel 'Zoeken naar'

Op dit scherm treft u dan een paar foto's aan met de mogelijkheid te reageren op de vraag of vragen over die foto's. En dit alles in de vorm van een duidelijk formulier. De antwoorden op dit formulier komen op de achtergrond altijd op dezelfde plaats terecht. Dat maakt het verwerken van die informatie een stuk eenvoudiger.

Carousel

Maart 2021: De Carousel optie geeft een reeks afbeeldingen die gebruikt worden in het verschenen of te verschijnen...

... blad, maar het kan evengoed een aantal nieuw aangeleverde foto's of andere documenten zijn.

En het hoeft natuurlijk niet de een voor de ander te zijn. Misschien dat het noodzakelijk is om meerdere carousels te tonen. Kom zo nu en dan terug om te kijken naar die overzichten!

Vaarwel Oud Stompwijk, welkom Oud Stompwijk

Maart 2021: In maart 2021 vierde de Stichting Oud Stompwijkx haar eerste lustrum. In de eerste vijf jaren is er erg veel gebeurd. De bestuurlijke organisatie werd op poten gezet, er werden donateurs geworven, er werd een blad gemaakt, een beeldbank, er werd gestart met een bidprentjes voorziening, we waren actief op verschillende bijeenkomsten in het dorp. En we hadden een website.

In de zomer van 2016 werd die website opgetuigd naar de stand van de toenmalige inzichten en mogelijkheden. In vijf jaren kwam zo geleidelijk aan het inzicht dat die website best een beetje opgekalefaterd kon worden en dat de toeters en bellen konden worden uitgefaseerd. Als er bijvoorbeeld een nieuwe foto aan de beeldbank werd toegevoegd dan kwam -als het allemaal goed werkte- 'vanzelf' een klein plaatje op de hoofdpagina te staan. Doorklikken verliep dan weer wat moeizaam.

En zo wordt nu ingezet op een moderne omgeving met alleen informatie over het reilen en zeilen van de stichting. En omdat wij ook gekozen hebben voor onderhoudsgemak zijn we minder afhankelijk van een of twee onderhoudspersonen.

Korte onderzoekjes en vragen kunnen wat ons betreft beter een plek krijgen in ons blad of op onze sociale media.

Toch geloven wij en hopen wij dat u met het hier gebodene uit de voeten kunt.

Bovendien. Dit is een begin. Geleidelijk aan wordt de inhoud rijker en komen er toch wat mogelijkheden bij. Dus kom geregeld terug!


Stompwiic afl. 19

Eind maart 2021 is de nieuwe aflevering van Stompwiic, ons lijfblad, weer bij de leden op de deurmat gevallen. In het blad staan de volgende artikelen:

  • De koek is nog lang niet op

  • Het verhaal achter een briefkaart

  • Van Noort in het vizier

  • Hoe een boerderij ons naar Japan brengt

  • Hoe het begon vijf jaar geleden

De afsluiting is een pagina met een ontvangen reactie op een eerder geplaatste foto en een eerder gemaakte opmerking.

  • Voetnoot, De foto

Hieronder een nog een foto met daarbij de vraag, wanneer is deze foto gemaakt?


Donateur/Abonnee worden? Ga hierheen voor het aanvraagformulier.