Feedback

Maart 2021: Op de website vindt u onder Homepage een Feedback mogelijkheid. Als u daar dan op klikt ...

... dan kunt u daar op- en aanmerkingen plaatsen aangaande de website zelf of iets melden, dan wel vragen, over een artikel uit ons blad Stompwiic. Een algemene opmerking plaatsen mag natuurlijk ook.

Nieuwsbrief

Mei 2021: Op de website vindt u ook een link in het menu naar een invulformulier om uzelf als abonnee aan te melden ...

... op onze Nieuwsbrief. Om wat vaker onze donateurs en andere belangstellenden op de hoogte stellen van nieuwe plannen, vorderingen op het gebied van het maken van ons blad, kleine wetenswaardigheden versturen wij sinds mei 2021 iedere drie maanden een Nieuwsbrief per email. U kunt zich daarvoor aanmelden.

Verse Carrousel!

September 2021: De Carousel optie geeft een reeks afbeeldingen die gebruikt worden in het verschenen of te verschijnen...

... blad Stompwiic, maar het kan evengoed een aantal nieuw aangeleverde foto's of andere documenten zijn.

En het hoeft natuurlijk niet de een voor de ander te zijn.

De Nieuwsbrief is op 15 augustus verzonden. De volgende onderwerpen komen in deze nieuwsbrief aan de orde:

  • Zestiende eeuwse belastingoverzichten (tienden)

  • Grootgrondbezitter Abdij van Rijnsburg

  • Noodbrug in de Vliet (1944)

  • Het copyright

  • Een bewoner/eigenaar langs de Trekweg

Klik op Zoeken naar informatie om eens te kijken of u meer weet te vertellen over ....


Nogmaals de Trekweg

September 2021. In de vorige Nieuwsbrief en de verschenen Stompwiic afl. 20, werd gesproken over de aanleg van de Trekweg, de latere Oostvlietweg, langs de Vliet tussen Leiden en Leidschendam. In Stompwiic werd ook een plaatje opgenomen met daarop een deel van de eigenaren van de gronden langs De Vliet. In dit plaatje zien we twee keer de naam van Johannis Bocardus, dominee van beroep, staan.


Op https://www.genealogieonline.nl/genealogie-trip/I154121.php vinden we meer informatie over deze man. Een citaat: "... een Leeraar van zeer groote bescheidenheid en matigheid. Ook werd hij voor een der grootste Godgeleerden van zijne tijd gehouden, zoodat hij door die van Zuid-Holland werd opgegeven als geschikt tot het werk der herziening eener nieuwe overzetting van den Bijbel, waartoe hij evenwel niet gebruikt werd, waarschijnlijk omdat hij verdacht was tot de Remonstrantsche partij te behooren."


Kennelijk een eigenzinnig man, die er dan ook geen been in zag landerijen te bezitten in een gebied dat toen nog overduidelijk een katholieke signatuur had. Bovendien had de dominee een gevolmachtigde, J. van Groenendijck, aangesteld, die namens hem handelde.


Als we hier te doen hebben met de Leidenaar Johan van Groenendijck (1581-1650) dan is het niet de eerste de beste. Hij was gedurende een flink aantal jaren burgemeester en bovendien nauw betrokken bij de aanleg van de trekweg.

Aanmelden Nieuwsbrief

Korte berichten

Juli 2021. Op de website staat onder de menuingang een rubriek Korte berichten. Op deze webpagina treft u een viertal kortere berichten aan -zie het plaatje hierboven- die vaak een iets uitgebreidere versie bieden van de aankondiging of een bericht in de Nieuwsbrief [u kunt zich nog steeds aanmelden]. Maar het kan ook een bericht betreffen dat een opstapje is naar een uitgebreidere behandeling in ons blad Stompwiic.

Om een voorbeeld te geven. Hierboven ziet in het plaatje links een artikel over de trekweg die in de zeventiende eeuw werd aangelegd tussen Leiden en Leidschendam. Die weg liep uiteraard voor een flink deel door het ambacht Stompwijk. In de Nieuwsbrief van half mei 2021 bespraken wij kort het boek dat daarover ging. In het korte bericht gaven nog wat meer informatie en boden zelf nog een plaatje, ditmaal van de landkaart die gebruikt werd om het jaagpad of de trekcvaart aan te leggen.

In Stompwiic afl. 20 werd een artikel gepubliceerd, p. 19-22, met een uitvoerig verhaal over dat jaagpad. Uiteraard voorzien van weer andere foto's en afbeeldingen.

Op deze manier kunt u als belangstellende goed volgen hoe een verhaal tot stand komt met iedere keer weer extra informatie. Tesamen kunnen de drie berichtjes en berichten een behoorlijke hoeveelheid informatie bevatten. En bovendien kunt u natuurlijk als u de aankondiging in de Nieuwsbrief hebt gelezen de stoute schoenen aantrekken en de redactie van de website en / of van Stompwiic benaderen om extra informatie te vragen. Of miscchien informatie te delen rondom de geboden berichten die dan meegenomen kunnen worden op de website en het blad.

En zo snijdt het mes aan twee kanten. U ziet wat wij aan het doen zijn en u kunt informatie delen als u die heeft rondom de onderwerpen die worden aangekaart in bijvoorbeeld de Nieuwsbrief.