Feedback

Maart 2021: Op de website vindt u onder Homepage een Feedback mogelijkheid. Als u daar dan op klikt ...

... dan kunt u daar op- en aanmerkingen plaatsen aangaande de website zelf of iets melden, dan wel vragen, over een artikel uit ons blad Stompwiic. Een algemene opmerking plaatsen mag natuurlijk ook.

Nieuwsbrief

Mei 2021: Op de website vindt u ook een link in het menu naar een invulformulier om uzelf als abonnee aan te melden ...

... op onze Nieuwsbrief. Om wat vaker onze donateurs en andere belangstellenden op de hoogte stellen van nieuwe plannen, vorderingen op het gebied van het maken van ons blad, kleine wetenswaardigheden versturen wij sinds mei 2021 iedere drie maanden een Nieuwsbrief per email. U kunt zich daarvoor aanmelden.

Verse Carrousel!

Maart 2021: De Carousel optie geeft een reeks afbeeldingen die gebruikt worden in het verschenen of te verschijnen...

... blad Stompwiic, maar het kan evengoed een aantal nieuw aangeleverde foto's of andere documenten zijn.

En het hoeft natuurlijk niet de een voor de ander te zijn.

In de volgende Nieuwsbrief, die rond 15 augustus wordt verspreid, komen de volgende onderwerpen kort aan de orde:

  • Zestiende eeuwse belastingoverzichten (tienden)

  • Grootgrondbezitter Abdij van Rijnsburg

  • Noodbrug in de Vliet (1944)

  • Het copyright

  • Een bewoner/eigenaar langs de Trekweg

Klik op Zoeken naar informatie om eens te kijken of u meer weet te vertellen over ....


Korte berichten

Juli 2021. Op de website staat onder de menuingang een rubriek Korte berichten. Op deze webpagina treft u een viertal kortere berichten aan -zie het plaatje hierboven- die vaak een iets uitgebreidere versie bieden van de aankondiging of een bericht in de Nieuwsbrief [u kunt zich nog steeds aanmelden]. Maar het kan ook een bericht betreffen dat een opstapje is naar een uitgebreidere behandeling in ons blad Stompwiic.

Om een voorbeeld te geven. Hierboven ziet in het plaatje links een artikel over de trekweg die in de zeventiende eeuw werd aangelegd tussen Leiden en Leidschendam. Die weg liep uiteraard voor een flink deel door het ambacht Stompwijk. In de Nieuwsbrief van half mei 2021 bespraken wij kort het boek dat daarover ging. In het korte bericht gaven nog wat meer informatie en boden zelf nog een plaatje, ditmaal van de landkaart die gebruikt werd om het jaagpad of de trekcvaart aan te leggen.

In Stompwiic afl. 20 werd een artikel gepubliceerd, p. 19-22, met een uitvoerig verhaal over dat jaagpad. Uiteraard voorzien van weer andere foto's en afbeeldingen.

Op deze manier kunt u als belangstellende goed volgen hoe een verhaal tot stand komt met iedere keer weer extra informatie. Tesamen kunnen de drie berichtjes en berichten een behoorlijke hoeveelheid informatie bevatten. En bovendien kunt u natuurlijk als u de aankondiging in de Nieuwsbrief hebt gelezen de stoute schoenen aantrekken en de redactie van de website en / of van Stompwiic benaderen om extra informatie te vragen. Of miscchien informatie te delen rondom de geboden berichten die dan meegenomen kunnen worden op de website en het blad.

En zo snijdt het mes aan twee kanten. U ziet wat wij aan het doen zijn en u kunt informatie delen als u die heeft rondom de onderwerpen die worden aangekaart in bijvoorbeeld de Nieuwsbrief.

Noodbrug over de Vliet, 1944

Juli 2021. In Stompwiic afl.20 p. III wordt een afbeelding getoond van een noodbrug die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd klaargelegd om transport van goederen, wapentuig en vluchtlingen te vereenvoudigen. Maar dan alleen als daar aanleiding voor bestond kennelijk, want de brug kon 'aan de kant' worden geschoven zoals uit de foto blijkt.


In de Dorpsketting 25 van 6-7-2020 is hierover ook al een oproep gedaan met aan de redactie gezonden foto’s over de Noodbrug bij de Knip uit 1944. Voor zover wij weten is er toendertijd niet gereageerd.


Simpelweg verwijzen naar het archief van Wassenaar/Voorschoten, zoals iemand heeft gedaan, levert natuurlijk informatie op, maar niet zoveel meer dan dat het een noodbrug is.


Maar wij vroegen in Stompwiic of er nog mensen zijn die uit eerste hand iets kunnen vertellen over die brug? Bijvoorbeeld of de brug zo stiekemweg ook niet als noodbrug is gebruikt (een pontje is maar een pontje), of alleen eens zijn wezen kijken? Ook Stompwijkers die alleen iets kunnen vertellen van horen zeggen, mogen natuurlijk reageren. Iedere info is welkom en als u iets te vertellen hebt, gebruik dan ons feedbackformulier aub.