Oudere berichten

Korte berichten

Juli 2021. Op de website staat onder de menuingang een rubriek Korte berichten. Op deze webpagina treft u een viertal kortere berichten aan -zie het plaatje hierboven- die vaak een iets uitgebreidere versie bieden van de aankondiging of een bericht in de Nieuwsbrief [u kunt zich nog steeds aanmelden]. Maar het kan ook een bericht betreffen dat een opstapje is naar een uitgebreidere behandeling in ons blad Stompwiic.

Om een voorbeeld te geven. Hierboven ziet in het plaatje links een artikel over de trekweg die in de zeventiende eeuw werd aangelegd tussen Leiden en Leidschendam. Die weg liep uiteraard voor een flink deel door het ambacht Stompwijk. In de Nieuwsbrief van half mei 2021 bespraken wij kort het boek dat daarover ging. In het korte bericht gaven nog wat meer informatie en boden zelf nog een plaatje, ditmaal van de landkaart die gebruikt werd om het jaagpad of de trekcvaart aan te leggen.

In Stompwiic afl. 20 werd een artikel gepubliceerd, p. 19-22, met een uitvoerig verhaal over dat jaagpad. Uiteraard voorzien van weer andere foto's en afbeeldingen.

Op deze manier kunt u als belangstellende goed volgen hoe een verhaal tot stand komt met iedere keer weer extra informatie. Tesamen kunnen de drie berichtjes en berichten een behoorlijke hoeveelheid informatie bevatten. En bovendien kunt u natuurlijk als u de aankondiging in de Nieuwsbrief hebt gelezen de stoute schoenen aantrekken en de redactie van de website en / of van Stompwiic benaderen om extra informatie te vragen. Of miscchien informatie te delen rondom de geboden berichten die dan meegenomen kunnen worden op de website en het blad.

En zo snijdt het mes aan twee kanten. U ziet wat wij aan het doen zijn en u kunt informatie delen als u die heeft rondom de onderwerpen die worden aangekaart in bijvoorbeeld de Nieuwsbrief.

Noodbrug over de Vliet, 1944

Juli 2021. In Stompwiic afl.20 p. III wordt een afbeelding getoond van een noodbrug die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd klaargelegd om transport van goederen, wapentuig en vluchtlingen te vereenvoudigen. Maar dan alleen als daar aanleiding voor bestond kennelijk, want de brug kon 'aan de kant' worden geschoven zoals uit de foto blijkt.


In de Dorpsketting 25 van 6-7-2020 is hierover ook al een oproep gedaan met aan de redactie gezonden foto’s over de Noodbrug bij de Knip uit 1944. Voor zover wij weten is er toendertijd niet gereageerd.


Simpelweg verwijzen naar het archief van Wassenaar/Voorschoten, zoals iemand heeft gedaan, levert natuurlijk informatie op, maar niet zoveel meer dan dat het een noodbrug is.


Maar wij vroegen in Stompwiic of er nog mensen zijn die uit eerste hand iets kunnen vertellen over die brug? Bijvoorbeeld of de brug zo stiekemweg ook niet als noodbrug is gebruikt (een pontje is maar een pontje), of alleen eens zijn wezen kijken? Ook Stompwijkers die alleen iets kunnen vertellen van horen zeggen, mogen natuurlijk reageren. Iedere info is welkom en als u iets te vertellen hebt, gebruik dan ons feedbackformulier aub.


De Naakte Waarheid

Juni 2021. Rond de afgelopen eeuwwisseling verscheen er een blad tijdens de Harddraverij / Kermis in Stompwijk met de titel 'Naakte waarheid'. Het blijkt lastig een volledige set van dit blad te vinden. Stichting Oud Stompwijk heeft een jaargang uit 2000, maar wie heeft de andere jaargangen? En is het wel bekend hoeveel jaargangen er eigenlijk zijn geweest?

In de Nieuwsbrief -u kunt zich nog steeds aanmelden- van medio mei 2021 kwamen wij hier al op, maar ook op de website is hier over gesproken. Wij citeren nog uit dit korte bericht:

Paul van Santen is hier ooit mee begonnen, beetje uit zijn tijd van “Paultje Pils” elke vrijdag rond vijf uur op radio 538. Tijdens de vier kermisdagen kwam hij elke avond rond 20:00 met een verslag van de kermis de dag ervoor … Er moeten dus over een aantal jaren 3 afleveringen van elk jaar zijn. Aldus Leo Oliehoek die indertijd het blaadje vermenigvuldigde.

Naar aanleiding van dit bericht ontvingen wij ook nog een andere reactie en weer citeren wij:

Het is een beetje een geheimzinnig redactieteam geweest. Ik meen dat José van Santen, zat zij niet in de journalistiek en Paul van Santen (Paultje Pils?) er direct bij betrokken waren. De kleur van de uitgave is altijd geel geweest. Waar de krant gedrukt is, weet ik niet. DNW verscheen zo maar ergens op het kermisterrein. Iemand legde op diverse plaatsen stapeltjes neer. Het lijkt wel een illegaal krantje.

...

Zoals gezegd de inhoud is ludiek, vrolijk spottend, creatief, melig, kermiswijsheden, verlucht met tekeningen en enkele foto’s. Elke krant zorgt voor een glimlach. Er staan ook wel inside grappen, grollen en verwijzingen in van verliefde (kermis)stelletjes.

Ik zal nog verder zoeken. Misschien komen er nog meer exemplaren tevoorschijn. Desgevraagd kan ik enkele kopieën maken.

Aldus Frans Jansen en zoals u ziet eindigt hij met een aanbod om van de onvolledige set in zijn bezit kopieën te maken. U raadt het al, graag willen wij een scan in bezit krijgen van alle ooit gepubliceerde uitgaven. Wie heeft een volledige set en wil die voor dit doel ter beschikking stellen?

Zie ook Publicaties > Korte berichten: https://www.oudstompwijk.info/publicaties/korte-berichten

Contact....

Mag dat wel?

10 Mei 2021. Op het Internet gaan nogal wat berichten rond die gaan over (onbedoeld) overtreden van de copyright wetgeving. Soms is het klip en klaar dat er geen copyright regels gelden voor het weergeven of afdrukken van foto’s. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand een zelfgemaakte foto zonder aanspraken op copyright ter beschikking stelt aan een derde partij, bijvoorbeeld de Stichting Oud Stompwijk. Een ander voorbeeld is als het een scan betreft van een handgetekende landkaart uit 1683. Ingewikkelder wordt het als de landkaart wordt gefotografeerd door een professionele fotograaf en vervolgens de foto ter beschikking stelt nadat de fotograaf daarop een creatieve aanpassing heeft gemaakt.


Op de website worden in principe alleen foto’s en afbeeldingen gebruikt die rechtenvrij zijn, bijvoorbeeld een scan uit een fotoalbum dat ter beschikking is gesteld aan Oud Stompwijk. Wij vragen in dit soort gevallen -dus voor het maken van de scans- altijd of er bezwaar bestaat tegen hergebruik in het blad Stompwiic, opname in de beeldbank of weergave op de website. Ook gebruiken wij zo nu en dan afbeeldingen uit het publieke domein. Tot nu toe hebben wij nog geen problemen ondervonden bij publicatie in Stompwiic of op de website.


Maar soms sta je dan toch voor onverwachte problemen. Wat te doen met foto’s in een fotoalbum die door een professionele fotograaf zijn gemaakt? Foto’s van een Persbureau bijvoorbeeld. Als je vroeger een foto wilde hebben, en eigenlijk is dat tegenwoordig nog zo, die eerder in een krant heeft gestaan dan kan -tegen betaling natuurlijk- een afdruk worden besteld. En wat nu als je zo’n foto opduikt in een familiefotoalbum en dat je die wil gebruiken in een artikel? Mag dat dan nog steeds? Nou niet zomaar.

In een van de volgende Nieuwsbrieven en later in Stompwiic besteden wij aandacht aan een dergelijke situatie. Kunt u mooi eens zien dat het allemaal zo eenvoudig nog niet is. Helaas. Een tipje van de sluier. Het is goed afgelopen.


Aanmelden Nieuwsbrief

April 2021. In de afgelopen periode van zeg een jaar 2020-2021 bleek het erg lastig om in de wandelgangen (Dorpspunt, kerk, sportcomplex, op straat, feesten en partijen) van Stompwijk zo nu en dan eens iets te melden over de dingen waar de Stichting Oud Stompwijk mee bezig is. Het enige wat regelmatig naar buiten kwam waren de berichten in de Dorpsketting.


Zelf moeten we ook met een allerlei informatie naar buiten kunnen komen, toch? Maar hoe dat op te lossen zonder wetten te overtreden of onrust te creëren door je niet te houden aan de regels?

Wij van Oud Stompwijk zijn bezig met een plan om ieder die dat wil ook te informeren met een nieuwsbrief over de zaken waarmee de Stichting zich zoal bezig houdt of gaat houden. De nieuwsbrief is niet bedoeld als een vervanging van of aanvulling op ons kwartaalblad. Integendeel zouden wij haast willen zeggen. De nieuwsbrief zien wij als een opstapje naar ons blad. Kortom een nieuwsbrief met korte en bondige onderwerpen en aankondigingen die via email wordt verstuurd naar diegenen die te kennen hebben gegeven die brief graag te ontvangen. Een nieuwsbrief die ook een tijdje na het versturen -misschien iets bijgewerkt- op de website verschijnt, bij wijze van spreken bouwen we zo een archief op van de zaken die ons zoal bezighouden.


De vervolgvraag is natuurlijk wat er dan zoal precies aan onderwerpen en aankondigingen in die nieuwsbrief moeten worden aangekaart? Beperken we deze nieuwsvoorziening tot een simpele opsomming zo in de trant van ‘de nieuwe Stompwiic is bijna klaar’ of ‘en weer vijftig nieuwe foto’s ingescand’. Of gaan we toch iets verder? We gaan toch iets verder…


In de nieuwsbrief zullen korte berichten verschijnen die meer uitgewerkt op de website staan of komen te staan. En verder -als het onderwerp zich daarvoor leent- wordt zo’n website bericht nog verder uitgewerkt om dan te verschijnen in Stompwiic. Een twee- of drietrapsraket dus, waarbij men dus bij sommige onderwerpen kan volgen hoe een publicatie in ons blad tot stand komt. Maar de nieuwsbrief is ook bedoeld als attendering op berichten in de pers, activiteiten op de website, activiteiten van de Stichting, verwijzingen naar onderwerpen die door de buren (Oud Zoeterwoude, Oud Soetermeer) worden behandeld en soms ook voor Stompwijk relevant of interessant zijn. En ga zo verder.


Bent u geïnteresseerd in deze kosteloze nieuwsbrief, abonneer u dan door dit aanmeldformulier in te vullen. U hoeft geen lid/donateur te zijn van onze Stichting, maar u mag het wel altijd worden natuurlijk.

Vaarwel Oud Stompwijk, welkom Oud Stompwijk

Maart 2021: In maart 2021 vierde de Stichting Oud Stompwijk haar eerste lustrum. In de eerste vijf jaren is er erg veel gebeurd. De bestuurlijke organisatie werd op poten gezet, er werden donateurs geworven, er werd een blad gemaakt, een beeldbank, er werd gestart met een bidprentjes voorziening, we waren actief op verschillende bijeenkomsten in het dorp. En we hadden een website.

In de zomer van 2016 werd die website opgetuigd naar de stand van de toenmalige inzichten en mogelijkheden. In vijf jaren kwam zo geleidelijk aan het inzicht dat die website best een beetje opgekalefaterd kon worden en dat de toeters en bellen konden worden uitgefaseerd. Als er bijvoorbeeld een nieuwe foto aan de beeldbank werd toegevoegd dan kwam -als het allemaal goed werkte- 'vanzelf' een klein plaatje op de hoofdpagina te staan. Doorklikken verliep dan weer wat moeizaam.

En zo wordt nu ingezet op een moderne omgeving met alleen informatie over het reilen en zeilen van de stichting. En omdat wij ook gekozen hebben voor onderhoudsgemak zijn we minder afhankelijk van een of twee onderhoudspersonen.

Korte onderzoekjes en vragen kunnen wat ons betreft beter een plek krijgen in ons blad of op onze sociale media.

Toch geloven wij en hopen wij dat u met het hier gebodene uit de voeten kunt.

Bovendien. Dit is een begin. Geleidelijk aan wordt de inhoud rijker en komen er toch wat mogelijkheden bij. Dus kom geregeld terug!

Stompwiic afl. 19

Eind maart 2021 is de nieuwe aflevering van Stompwiic, ons lijfblad, weer bij de leden op de deurmat gevallen. In het blad staan de volgende artikelen:

  • De koek is nog lang niet op

  • Het verhaal achter een briefkaart

  • Van Noort in het vizier

  • Hoe een boerderij ons naar Japan brengt

  • Hoe het begon vijf jaar geleden

De afsluiting is een pagina met een ontvangen reactie op een eerder geplaatste foto en een eerder gemaakte opmerking.

  • Voetnoot, De foto

Hieronder een nog een foto met daarbij de vraag, wanneer is deze foto gemaakt?


Donateur/Abonnee worden? Ga hierheen voor het aanvraagformulier.


Grote Drooggemaakte Polder

Februari 2019: Aad Janson, bestuurslid van de Stichting Oud Stompwijk, houdt zich de laatste tijd intensief bezig met de Grote Drooggemaakte polder, meer in het bijzonder met de minuutplannen die 1819 van die polder zijn gemaakt. In die minuutplannen, zeg maar landkaarten, zijn alle percelen ingetekend en hun eigenaren aangeduid.
Hij gaat als volgt te werk. Iedere kaart wordt met behulp van een uitgebreid software pakket, QGIS versie 3.4, geprojecteerd op een kaart van de Grote Drooggemaakte Polder die door Google wordt aangeboden. U vindt die Google kaart ook in Google Maps en Google Earth. Ieder perceel wordt aangetekend en uiteindelijk gepresenteerd. Zo wordt het verleden op het heden gelegd, zo kunnen we zien wie, wat, waar in 1819.In het blad Stompwiic, aflevering 11 verschijnt het eerste deel, in de navolgende delen wordt ingegaan op de geschiedenis, wijze van werken en presentatie van de gegevens in woord en kaarten. Wist u bijvoorbeeld dat in 1819 de heer Huygens, toen woonachtig in Den Haag en notaris van beroep, de meeste grond bezat in deze polder? En de heer Tipping slechts één klein stukje grond langs de Jan Koenen Sloot bezat?Als u meer wilt weten over de inzet van het software pakket QGIS, vraag dan aan Aad Janson (Gzn). Gebruikt het emailadres oudstompwijk@gmail.com.


Het verlaat

November 2018: Wij laten hier een foto zien van het verlaat (een kleine schutsluis) bij de brug naar de Ondermeer. In de verte zie je de kerk van de Zuidbuurt. Ongeveer of juist op het punt waar het verlaat toen lag, wordt nu de inlaat (duikersluis) gemaakt voor de wateraanvoer naar de Nieuwe Driemanspolder.

Zijn er mensen die ons er iets meer over kunnen vertellen of misschien zelfs een betere foto van hebben ? Werd er veel gebruik van gemaakt? Wat voer er doorheen? Of was het alleen voor water? Wanneer is het afgebroken? Waarom is het afgebroken? Kortom, we horen graag het hele verhaal betreffende de Verlaat. Geef het door via redactie@oudstompwijk.nl. Kijk ook eens op onze website www.oudstompwijk.nl , er worden steeds meer namen en foto’s toegevoegd. Wie weet staat ook jouw familie er inmiddels bij en anders staan er in ieder geval mooie plaatjes van Stompwijk op de beeldbank.


Maandag Wasdag

Juni 2018: Voor de tijd van wasmachines en goedkope kleding, werd natuurlijk ook tijd gestoken in het reinigen van gedragen kleding. Veel tijd! En meestal één keer per week, op maandag. Met een beetje goede wil en goed weer kon dan het nakomende weekend weer schone, nette kleding worden aangetrokken.

De vrouw des huizes was verantwoordelijk en natuurlijk betekende dat keihard werken, want in oude tijden werd natuurlijk met de hand gewassen in teilen en emmers, met wasborden, ieder kledingstuk opgehangen aan de waslijn, er werd gesteven en gestreken. De lakens gingen op de bleek (en dan maar hopen dat er geen grote zwermen vogels over heen vlogen of er zelfs op landden).

Voor de extra smerige was werd gekozen voor de kookwas. Deze spullen werden letterlijk gekookt in een grote wasketel, wat groene zeep of zo erbij en dan even laten borrelen in dat hete water. Maar hoe ging dat in oude tijden? In een tijd vóór geisers en boilers! Wel, uit eigen waarneming, er werd een grote ketel met regenwater gevuld en vervolgens met hout en ander brandbaar materiaal werd dat water aan de kook gebracht. Dat regenwater werd uit een regenput gehaald, bij schrijver dezes werd die regenput gedeeld met de buren.

Die wasketels, vaak te vinden in achterhuizen en schuren, waren uiteraard van ijzer, ik meen zelfs gietijzer, maar ik kan me vergissen. En zij werden geplaatst in een soort oven, heel in de verte een beetje te vergelijken met een bakkersoven. De oven was gemetseld en soms zelfs voorzien van een schoorsteen of afvoerpijp. Helaas zijn die wasfornuizen, toen wasmachines gemeengoed werden, vaak gesloopt. Gelukkig heeft Oud Stompwijk er nog eentje kunnen vinden. Zie hier de wasketel van weleer, maar zeker weten niet meer in gebruik. Met dank aan de fam. Vollebregt