Oudere berichten

Mag dat wel?


10 Mei 2021. Op het Internet gaan nogal wat berichten rond die gaan over (onbedoeld) overtreden van de copyright wetgeving. Soms is het klip en klaar dat er geen copyright regels gelden voor het weergeven of afdrukken van foto’s. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand een zelfgemaakte foto zonder aanspraken op copyright ter beschikking stelt aan een derde partij, bijvoorbeeld de Stichting Oud Stompwijk. Een ander voorbeeld is als het een scan betreft van een handgetekende landkaart uit 1683. Ingewikkelder wordt het als de landkaart wordt gefotografeerd door een professionele fotograaf en vervolgens de foto ter beschikking stelt nadat de fotograaf daarop een creatieve aanpassing heeft gemaakt.


Op de website worden in principe alleen foto’s en afbeeldingen gebruikt die rechtenvrij zijn, bijvoorbeeld een scan uit een fotoalbum dat ter beschikking is gesteld aan Oud Stompwijk. Wij vragen in dit soort gevallen -dus voor het maken van de scans- altijd of er bezwaar bestaat tegen hergebruik in het blad Stompwiic, opname in de beeldbank of weergave op de website. Ook gebruiken wij zo nu en dan afbeeldingen uit het publieke domein. Tot nu toe hebben wij nog geen problemen ondervonden bij publicatie in Stompwiic of op de website.


Maar soms sta je dan toch voor onverwachte problemen. Wat te doen met foto’s in een fotoalbum die door een professionele fotograaf zijn gemaakt? Foto’s van een Persbureau bijvoorbeeld. Als je vroeger een foto wilde hebben, en eigenlijk is dat tegenwoordig nog zo, die eerder in een krant heeft gestaan dan kan -tegen betaling natuurlijk- een afdruk worden besteld. En wat nu als je zo’n foto opduikt in een familiefotoalbum en dat je die wil gebruiken in een artikel? Mag dat dan nog steeds? Nou niet zomaar.

In een van de volgende Nieuwsbrieven en later in Stompwiic besteden wij aandacht aan een dergelijke situatie. Kunt u mooi eens zien dat het allemaal zo eenvoudig nog niet is. Helaas. Een tipje van de sluier. Het is goed afgelopen.

Vaarwel Oud Stompwijk, welkom Oud Stompwijk

Maart 2021: In maart 2021 vierde de Stichting Oud Stompwijk haar eerste lustrum. In de eerste vijf jaren is er erg veel gebeurd. De bestuurlijke organisatie werd op poten gezet, er werden donateurs geworven, er werd een blad gemaakt, een beeldbank, er werd gestart met een bidprentjes voorziening, we waren actief op verschillende bijeenkomsten in het dorp. En we hadden een website.

In de zomer van 2016 werd die website opgetuigd naar de stand van de toenmalige inzichten en mogelijkheden. In vijf jaren kwam zo geleidelijk aan het inzicht dat die website best een beetje opgekalefaterd kon worden en dat de toeters en bellen konden worden uitgefaseerd. Als er bijvoorbeeld een nieuwe foto aan de beeldbank werd toegevoegd dan kwam -als het allemaal goed werkte- 'vanzelf' een klein plaatje op de hoofdpagina te staan. Doorklikken verliep dan weer wat moeizaam.

En zo wordt nu ingezet op een moderne omgeving met alleen informatie over het reilen en zeilen van de stichting. En omdat wij ook gekozen hebben voor onderhoudsgemak zijn we minder afhankelijk van een of twee onderhoudspersonen.

Korte onderzoekjes en vragen kunnen wat ons betreft beter een plek krijgen in ons blad of op onze sociale media.

Toch geloven wij en hopen wij dat u met het hier gebodene uit de voeten kunt.

Bovendien. Dit is een begin. Geleidelijk aan wordt de inhoud rijker en komen er toch wat mogelijkheden bij. Dus kom geregeld terug!

Stompwiic afl. 19


Eind maart 2021 is de nieuwe aflevering van Stompwiic, ons lijfblad, weer bij de leden op de deurmat gevallen. In het blad staan de volgende artikelen:

  • De koek is nog lang niet op

  • Het verhaal achter een briefkaart

  • Van Noort in het vizier

  • Hoe een boerderij ons naar Japan brengt

  • Hoe het begon vijf jaar geleden

De afsluiting is een pagina met een ontvangen reactie op een eerder geplaatste foto en een eerder gemaakte opmerking.

  • Voetnoot, De foto

Hieronder een nog een foto met daarbij de vraag, wanneer is deze foto gemaakt?


Donateur/Abonnee worden? Ga hierheen voor het aanvraagformulier.

Grote Drooggemaakte Polder

Februari 2019: Aad Janson, bestuurslid van de Stichting Oud Stompwijk, houdt zich de laatste tijd intensief bezig met de Grote Drooggemaakte polder, meer in het bijzonder met de minuutplannen die 1819 van die polder zijn gemaakt. In die minuutplannen, zeg maar landkaarten, zijn alle percelen ingetekend en hun eigenaren aangeduid.
Hij gaat als volgt te werk. Iedere kaart wordt met behulp van een uitgebreid software pakket, QGIS versie 3.4, geprojecteerd op een kaart van de Grote Drooggemaakte Polder die door Google wordt aangeboden. U vindt die Google kaart ook in Google Maps en Google Earth. Ieder perceel wordt aangetekend en uiteindelijk gepresenteerd. Zo wordt het verleden op het heden gelegd, zo kunnen we zien wie, wat, waar in 1819.In het blad Stompwiic, aflevering 11 verschijnt het eerste deel, in de navolgende delen wordt ingegaan op de geschiedenis, wijze van werken en presentatie van de gegevens in woord en kaarten. Wist u bijvoorbeeld dat in 1819 de heer Huygens, toen woonachtig in Den Haag en notaris van beroep, de meeste grond bezat in deze polder? En de heer Tipping slechts één klein stukje grond langs de Jan Koenen Sloot bezat?Als u meer wilt weten over de inzet van het software pakket QGIS, vraag dan aan Aad Janson (Gzn). Gebruikt het emailadres oudstompwijk@gmail.com.

Het verlaat

November 2018: Wij laten hier een foto zien van het verlaat (een kleine schutsluis) bij de brug naar de Ondermeer. In de verte zie je de kerk van de Zuidbuurt. Ongeveer of juist op het punt waar het verlaat toen lag, wordt nu de inlaat (duikersluis) gemaakt voor de wateraanvoer naar de Nieuwe Driemanspolder.


Zijn er mensen die ons er iets meer over kunnen vertellen of misschien zelfs een betere foto van hebben ? Werd er veel gebruik van gemaakt? Wat voer er doorheen? Of was het alleen voor water? Wanneer is het afgebroken? Waarom is het afgebroken? Kortom, we horen graag het hele verhaal betreffende de Verlaat. Geef het door via redactie@oudstompwijk.nl. Kijk ook eens op onze website www.oudstompwijk.nl , er worden steeds meer namen en foto’s toegevoegd. Wie weet staat ook jouw familie er inmiddels bij en anders staan er in ieder geval mooie plaatjes van Stompwijk op de beeldbank.

Maandag Wasdag

Juni 2018: Voor de tijd van wasmachines en goedkope kleding, werd natuurlijk ook tijd gestoken in het reinigen van gedragen kleding. Veel tijd! En meestal één keer per week, op maandag. Met een beetje goede wil en goed weer kon dan het nakomende weekend weer schone, nette kleding worden aangetrokken.


De vrouw des huizes was verantwoordelijk en natuurlijk betekende dat keihard werken, want in oude tijden werd natuurlijk met de hand gewassen in teilen en emmers, met wasborden, ieder kledingstuk opgehangen aan de waslijn, er werd gesteven en gestreken. De lakens gingen op de bleek (en dan maar hopen dat er geen grote zwermen vogels over heen vlogen of er zelfs op landden).

Voor de extra smerige was werd gekozen voor de kookwas. Deze spullen werden letterlijk gekookt in een grote wasketel, wat groene zeep of zo erbij en dan even laten borrelen in dat hete water. Maar hoe ging dat in oude tijden? In een tijd vóór geisers en boilers! Wel, uit eigen waarneming, er werd een grote ketel met regenwater gevuld en vervolgens met hout en ander brandbaar materiaal werd dat water aan de kook gebracht. Dat regenwater werd uit een regenput gehaald, bij schrijver dezes werd die regenput gedeeld met de buren.

Die wasketels, vaak te vinden in achterhuizen en schuren, waren uiteraard van ijzer, ik meen zelfs gietijzer, maar ik kan me vergissen. En zij werden geplaatst in een soort oven, heel in de verte een beetje te vergelijken met een bakkersoven. De oven was gemetseld en soms zelfs voorzien van een schoorsteen of afvoerpijp. Helaas zijn die wasfornuizen, toen wasmachines gemeengoed werden, vaak gesloopt. Gelukkig heeft Oud Stompwijk er nog eentje kunnen vinden. Zie hier de wasketel van weleer, maar zeker weten niet meer in gebruik. Met dank aan de fam. Vollebregt