Beeldbank

Op de website van de beeldbank kunt u op verschillende manieren zoeken naar de foto's die in die beelddatabank zijn opgeslagen. Deze foto's worden door vrijwilligers in de database gezet. De foto's stammen meestal uit particulier bezit. Hoewel het bestuur van de Stichting Oud Stompwijk en de vrijwilligers hun uiterste best hebben gedaan om te achterhalen of de foto's ook daadwerkelijk gepubliceerd mochten worden, kan het zijn dat dit toch niet het geval is. Meent u dat ten onrechte een foto voor het grote publiek is bestemd, neemt u dan contact op met de Stichting Oud Stompwijk. Per ommegaande worden dan aanpassingen gemaakt. Naar de beeldbankpagina.

U kunt op naam kunt zoeken in de beelddatabank door simpelweg een paar keer te klikken. U hoeft dus nooit zelf een naam in te toetsen. Bovenaan de startpagina ziet u de letters van het alfabet. Als u op één van de letters klikt, krijgt u een overzicht van de achternamen van geïdentificeerde personen op één of meer foto's, beginnend met de letter die u eerder klikte. Als u vervolgens uit de gepresenteerde achternamen een achternaam klikt krijgt u een overzicht van die specifieke achternaam, maar nu met voornamen of voorletters. Klikt op een achternaam met voornaam dan ziet het resultaat in de vorm van één of meer fotootjes. Klikt u op zo'n klein plaatje dan ziet u vervolgens dezelfde foto, maar dan groot afgebeeld met ook nog eens allerhande extra informatie.

U wordt vriendelijk verzocht foto materiaal dat u vindt in deze beeldbank en dat u wilt gebruiken voor bijvoorbeeld uw eigen website of in andere teksten, alleen op te nemen onder vermelding van: Herkomst beeldbank Stichting Oud Stompwijk. Op deze wijze doet u recht aan het vele werk dat door onze vrijwilligers is gestoken in het opnemen van de foto's in de beelddatabank en het maken van een beschrijving daarvan. Dank u wel!