Nieuwsbrief

In de afgelopen periode van zeg een jaar 2020-2021 bleek het erg lastig om in de wandelgangen (Dorpspunt, kerk, sportcomplex, op straat, feesten en partijen) van Stompwijk zo nu en dan eens iets te melden over de dingen waar de Stichting Oud Stompwijk mee bezig is. Het enige wat regelmatig naar buiten kwam waren de berichten in de Dorpsketting. Zelf moeten we ook met een allerlei informatie naar buiten kunnen komen, toch? Maar hoe dat op te lossen zonder wetten te overtreden of onrust te creëren door je niet te houden aan de regels?


Wij van Oud Stompwijk bedachten het plannetje om ieder die dat wil ook te informeren met een nieuwsbrief over de zaken waarmee de Stichting zich zoal bezig houdt. De nieuwsbrief is niet bedoeld als een vervanging van of aanvulling op ons kwartaalblad Stompwiic. Integendeel zouden wij haast willen zeggen. De nieuwsbrief zien wij als een opstapje naar ons blad. Kortom een nieuwsbrief met korte en bondige onderwerpen en aankondigingen die via email wordt verstuurd naar diegenen die te kennen hebben gegeven die brief graag te ontvangen. Een nieuwsbrief die ook een tijdje na het versturen op de website verschijnt, bij wijze van spreken bouw je dan zo een archief van de zaken die ons zoal bezighouden.


De vervolgvraag is natuurlijk wat er dan zoal precies aan onderwerpen en aankondigingen in die nieuwsbrief moeten worden aangekaart? Beperken we deze nieuwsvoorziening tot een simpele opsomming zo in de trant van ‘de nieuwe Stompwiic is bijna klaar’ of ‘en weer vijftig nieuwe foto’s ingescand’. Of gaan we toch iets verder? We gaan toch iets verder…


In de nieuwsbrief zullen korte berichten verschijnen die meer uitgewerkt op de website staan of komen te staan. En verder -als het onderwerp zich daarvoor leent- wordt zo’n website bericht nog dieper uitgewerkt om dan te verschijnen in Stompwiic. Een twee- of drietrapsraket dus, waarbij men dus bij sommige onderwerpen kan volgen hoe een publicatie in ons blad tot stand komt. Maar de nieuwsbrief is ook bedoeld als attendering op berichten in de pers, activiteiten op de website, activiteiten van de Stichting, verwijzingen naar onderwerpen die door de buren (Oud Zoeterwoude, Oud Soetermeer) worden behandeld en soms ook voor Stompwijk relevant of interessant zijn. En ga zo verder.


Bent u geïnteresseerd in deze kosteloze nieuwsbrief, abonneer u dan door dit aanmeldformulier in te vullen.

0