Zoeken op

Onder deze menu ingang  staan doorverwijzigingen: één naar onze beeldbank met foto's,  één naar onze bidprentjes bladzijde en één naar de Schalken boeken. U ziet ze ook in de knoppen hierboven. Dit zijn verwijzingen naar andere websites, maar die zijn natuurlijk wel in beheer van de Stichting Oud Stompwijk.  Onder Schalken boeken verstaan wij de mogelijkheid om de fotoboeken, die ooit door hoofdonderwijzer Cor Schalken zijn uitgegeven, te doorzoeken, op naam en andere woorden. De vierde doorverwijzing, Documenten, brengt u niet naar een andere website, maar naar een pagina op deze website. Uiteindelijk is het de bedoeling om in de nabije toekomst ook de beeldbank, de bidprentjes en de Schalken boeken op deze website aan te bieden. 

Hieronder een overzicht van alle artikelen die in de afgelopen jaren inStompwiic zijn gepubliceerd. In de nabije toekomst zullen meer en meer links naar de losse artikelen worden aangeboden. Het automatisch gegenereerde overzicht is helaas alleen geschikt voor presenteren op een pc scherm.