Stompwiic

Een paar maanden na de oprichting van de Stichting Oud Stompwijk verscheen de eerste aflevering van ons blad Stompwiic, in september 2016. Ieder kwartaal nadien verscheen een volgende aflevering. Het blad veranderde in de loop der tijden van uiterlijk, de inhoud bleef nagenoeg hetzelfde. Dat wil zeggen dat er natuurlijk wel werd en wordt gevarieerd qua onderwerpen, maar altijd staat de geschiedenis van het buurtschap Stompwijk centraal. En dat kan in de vorm van 'herinneringen' van Stompwijkers, beschrijvingen van bepaalde gebeurtenissen, aandacht voor oude bronnen en geschriften, aandacht voor oude en minder oude foto's en ga zo verder. Al met al ontstaat zo geleidelijk aan een flinke hoeveelheid bladzijden met verhalen en studies die alle over het historische buurtschap Stompwijk gaan.

De eerstkomende aflevering van Stompwiic is bij wijze van spreken inmiddels als proeftekst of manuscript opgeleverd. Normaal gesproken zijn we niet zo vlot, maar omdat de zomervakantie voor de deur staat moeten we toch rekening houden met 'er even niet zijn' of onderbezetting bij de drukker. De aflevering gaat nu nog door vaardige handen om de laatste foutjes, onduidelijkheden of problemen met de layout op te sporen. Ook in de Nieuwsbrief werd al ingegaan op deze aflevering. In principe leest u straks een zevental artikeltjes en kijkt u naar een extra aantal pagina's met foto's uit onze beeldbank:


  1. Zeven generaties metselaars (deel 1)

door de broers Arie en Jan Oliehoek

  1. Janson en Overmeer

door Ton van Haaster

  1. Lustrum Stichting Oud Stompwijk, 2016-2021

door het bestuur van de Stichting

  1. Een feest met een staartje of Bedevaartsoord Wilsveen

door Marianne Turk

  1. Belangrijke archeologische vondst in Stompwijk

door Frans Jansen

  1. De trekweg of het jaagpad

door Aad Janson Gzn

  1. Redactioneel

door de redaktie

  1. Lustrum I

door de redaktie


Enkele artikelen die in de loop der jaren zijn verschenen in Stompwiic hieronder.

Stompwijk 200 jaar geleden, deel 1.

Maart 2019


Stompwijk 200 jaar geleden, deel 2

Juni 2019

Stompwijk 200 jaar geleden, deel 3

September 2019

Stompwijk 200 jaar geleden, deel 4

Juni 2020

Stompwijk_200_jaar_geleden_1.pdf
Stompwijk_200_jaar_geleden_2.pdf
Stompwijk_200_jaar_geleden_3.pdf
Stompwijk_200_jaar_geleden_4.pdf