Stompwiic

Een paar maanden na de oprichting van de Stichting Oud Stompwijk verscheen de eerste aflevering van ons blad Stompwiic, in september 2016. Ieder kwartaal nadien verscheen een volgende aflevering. Het blad veranderde in de loop der tijden van uiterlijk, de inhoud bleef nagenoeg hetzelfde. Dat wil zeggen dat er natuurlijk wel werd en wordt gevarieerd qua onderwerpen, maar altijd staat de geschiedenis van het buurtschap Stompwijk centraal. En dat kan in de vorm van 'herinneringen' van Stompwijkers, beschrijvingen van bepaalde gebeurtenissen, aandacht voor oude bronnen en geschriften, aandacht voor oude en minder oude foto's en ga zo verder. Al met al ontstaat zo geleidelijk aan een flinke hoeveelheid bladzijden met verhalen en studies die alle over het historische buurtschap Stompwijk gaan.


De laatst verschenen aflevering, nr. 21, met een extra katern in het kader van ons eerste lustrum:

  1. Geschiedenis van de Deliane hoeve

door Peter van Boheemen

  1. Kijken

door Aad Janson Gzn

  1. Zeven generaties metselaars (deel 2)

door de broers Arie en Jan Oliehoek

  1. Cafe De Gouden Leeuw

door Ria Luiten

  1. Copyright

door Aad Janson Gzn

  1. Redactioneel

door de redactie

  1. Lustrum Stichting Oud Stompwijk, 2016-2021, deel II

door het bestuur van de Stichting

Enkele artikelen die in de loop der jaren zijn verschenen in Stompwiic hieronder.

Stompwijk 200 jaar geleden, deel 1.

Maart 2019


Stompwijk 200 jaar geleden, deel 2

Juni 2019

Stompwijk 200 jaar geleden, deel 3

September 2019

Stompwijk 200 jaar geleden, deel 4

Juni 2020

Stompwijk_200_jaar_geleden_1.pdf
Stompwijk_200_jaar_geleden_2.pdf
Stompwijk_200_jaar_geleden_3.pdf
Stompwijk_200_jaar_geleden_4.pdf