Korte berichten

De nieuwe trekweg langs de Vliet : Het jaagpad van Leiden tot Leidschendam en de trekschuitdiensten naar Delft en Den Haag 1636-1638 / Martine van der Wielen - de Goede. - Leiden, Primavera Pers. - 2007. Leidse Historische reeks nr. 19

Dit interessante boek is al verschenen in 2007 en behandelt de aanleg van de trekweg of het jaagpad langs de Vliet. Daar is in de jaren 1635-1640 heel veel werk ingestoken. Dit alles om met name het vervoeren van personen en goederen over de Vliet makkelijker te maken. Deze weg liep natuurlijk een flink stuk door -of beter langs- Stompwijk. We krijgen inzicht in de kosten en natuurlijk duiken de namen op van betrokken Stompwijkers die in dit boek worden genoemd. Zo komen wij Mees Louwen tegen die landerijen bezat tussen de Wezensloot en de Kniplaan!

Niet alleen rekeningen, declaraties en dergelijke worden door de autuer gebruikt. Een zeer belangrijke bron zijn de kaarten die werden vervaardigd om het hele traject aanschouwelijk te maken. Aantekeningen en kleurgebruik zijn zeer informatief.

In dit boek een losse bijlage van een kaart uit 1636.

Wij komen hier in een Stompwiic nog op terug!


Een zeventiental krantenknipseltjes van Stompwijkse Indiëgangers werd ons aangeboden om te scannen. Dit is een bijzondere collectie van knipsels omdat de strijd in Indië na de Tweede Wereldoorloog erg ingreep op het emotionele leven van de soldaten aldaar. En dat liep zelfs door nadat zij weer terggekeerd waren.

Hoewel de namen en functies worden genoemd bij de knipsels is het toch interessant om meer te weten te komen over deze Stompwijkers. Inmiddels hebben wij ruimte gevonden om alle knispseltjes aan te beiden aan te bieden op de zoeken naar informatie van de website. Daar kunt u uw informatie kwijt in het formulier. Uw gegevens worden dan verwerkt en uiteindelijk opgenomen bij de knipsels.

In de foto van de vissende jongen die werd gepubliceerd in Stompwiic 19, staat op de achtergrond een molen. Wij vroegen of er misschien iemand was die meer informatie over de foto zou kunnen geven, de naam van de molen of de plaats bijvoorbeeld.


Daarop antwoordde Idsard Bosman, bestuurslid historische vereniging Erfgoed Leidschendam. Hij wist te vertellen dat de bewuste foto ook te vinden is in het archief van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Bij de beschrijving die bij de foto is geplaatst in dat archief, plaatsten wij toch een vraagteken. U leest meer over deze molen, de zoektocht en de precieze plaats waar de foto is gemaakt in Stompwiic 20!


De foto van de desbetreffende molen hierboven komt uit de molendatabase. Hieronder nog eens de foto met de vis-sende jongen uit Stompwiic 19.

Rond de afgelopen eeuwwisseling verscheen er een blad tijdens de Harddraverij / Kermis in Stompwijk met de titel 'Naakte waarheid'. Het blijkt lastig een volledige set van dit blad te vinden. Stichting Oud Stompwijk heeft een jaargang uit 2000, maar wie heeft de andere jaargangen? En is het bekend hoeveel jaargangen er eigenlijk zijn geweest?

Paul van Santen is hier ooit mee begonnen, beetje uit zijn tijd van “Paultje Pils” elke vrijdag rond vijf uur op radio 538. Tijdens de vier kermisdagen kwam hij elke avond rond 20:00 met een verslag van de kermis de dag ervoor … Er moeten dus over een aantal jaren 3 afleveringen van elk jaar zijn. Aldus Leo Oliehoek die indertijd het blaadje vermenigvuldigde.

Niet alleen is het onduidelijk hoe lang dit blad is verschenen ook de frequentie is onduidelijk. De jaargang in het bezit van de Stichting uit 2000 bestaat uit vier afleveringen!