Lustrum

Geschiedenis

April 2021: In maart 2021 vierde de Stichting Oud Stompwijk haar eerste lustrum. In de eerste vijf jaren van haar bestaan is er erg veel gebeurd. De bestuurlijke organisatie werd op poten gezet, er werden donateurs geworven, er werd een blad gemaakt, een beeldbank, er werd iets met bidprentjes gedaan, we waren actief op verschillende bijeenkomsten in het dorp.

In de loop van die vijf jaren werd het bestuur verder versterkt. En inmiddels zijn ook de diverse verantwoordelijkheden die rusten op de schouders van die bestuursleden zover ingesleten dat je mag spreken van een goed op elkaar ingespeeld bestuur. Gelukkig helpen de moderne communicatiemiddelen daarbij een handje. Bij vlagen wordt er druk gewhatsappt, vooral tijdens de corona lockdowns van het afgelopen jaar en het begin van dit jaar.

De stichting mocht zich verheugen in een ook nu nog steeds groeiend aantal donateurs. Daarmee wordt onderstreept dat er veel belangstelling is voor het verleden, recent en langer geleden, van het buurtschap Stompwijk.

Aansluitend op die belangstelling kunnen wij ook constateren dat er veel interesse is voor de oude foto's in de beeldbank. Niet alleen zijn er veel 'kijkers' er zijn ook 'gevers'. Onder die laatste groep verstaan we de mensen die hun fotoalbums ter beschikking stellen voor scanning. Inmiddels staan er heel wat foto's in de wachtrij voor de opname in die beeldbank. Hoewel er een groep enthousiaste vrijwilligers actief is, die gezamenlijk die foto's beschrijven, blijkt het toch een grote, tijdrovende klus te zijn. Niet meer bij elkaar kunnen komen in deze crisistijden draagt natuurlijk ook niet bij aan een vlotte afhandeling. Iets dergelijks geldt trouwens ook voor de bidprentjes.

Om over bijeenkomsten als de landlevenfair waar wij graag acte de presence geven maar niet te spreken.....

Toekomst

April 2021: Voor de Stichting Oud Stompwijk is er natuurlijk ook een toekomst. De stichting heeft een viertal kanalen tot haar beschikking waarlangs met onze donateurs-leden contact kan worden onderhouden. Ieder kanaal heeft een eigen signatuur. We hebben het hier over de website, het kwartaalblad Stompwiic, de Dorpsketting en diverse activiteiten in het dorp.

De website wordt door ons gezien als een platform waarop ieder kan lezen over nieuwe initiatieven, over de stand van zaken met betrekking tot de groei van een voorziening, aankondigingen over de op handen zijnde nieuwe Stompwiic en dergelijke. In het verleden belandde nog wel eens een artikeltje op de website die bij nader inzien toch beter een plek had kunnen krijgen in het blad. De website kan nu ook makkelijker gebruikt worden om informatie te vragen door enerzijds de stichting (wie staat er op deze foto?) en anderzijds door u om vragen te stellen of te reageren op een artikel dat verscheen in het blad.

Het blad Stompwiic is in de afgelopen vijf jaar een stuk volwassener geworden, het formaat werd aangepast, de opmaak verbeterd en de werkzaamheden om tot het blad te komen werden beter gestroomlijnd. Dit alles is eigenlijk een continue proces en zo'n proces loopt gewoon door. Voortdurend zijn we op zoek naar verbeteringen en natuurlijk zoeken we ook naar geschikte kopij.

Een kwartaalblad is maar een kwartaalblad en daarom denken wij dat we met kleinere tussenpozen toch onze doelgroep betrokken kunnen houden op wat wij doen door ook in de wekelijks gepubliceerde Stompwijkse Dorpsketting berichten, vragen en reacties te plaatsen. Zolang die gelegenheid bestaat gaan we hier mee door. En mocht u op- en aanmerkingen hebben? Gebruik dan de feedback optie op deze website.

En mocht die ellendige coronacrisis eindelijk eens achter ons raken dan laten wij ook ons gezicht weer zien....

In de afgelopen vier afleveringen van Stompwiic staan vier bladzijden extra met foto's. Kom geregeld terug naar de website en dan naar deze pagina, dan blijft u op de hoogte! Wij plaatsen hieronder de desbetreffende bladzijden, in klein formaat.